Overijssel

W starożytności Overijssel był razem z Drenthe, Gorechtem (obecnie cześć Groningen) oraz Stellingwerven (obecnie część Fryzji) kolonią diecezji w Utrechcie. Patrząc od strony Utrechtu prowincja leży po drugiej stronie rzeki “Gelderse IJssel”, więc stąd wzięła się nazwa – „Overijssel” czyli „Ponad IJssel”. Prowincja dzieliła się na Steenwijkerland (Stienwiekerlaand), Salland (Sallaand) oraz Twente (Tweante). Należy odnotować, że w nazwie „Twente” kryje się starożytne słowo „two” (dwa). Istnieje także ślad podziału na cztery kwartały.

overijssel

Prowincja Overijssel
Od północnego zachodu prowincja graniczy z Fryzją, na północy z Drenthe, na północnym wschodzie i wschodzie z Niemcami, na południu z Geldrią, a na zachodzie z Flevolandem. Stolicą jest Zwolle. Gęstość zaludnienia wynosi 342 mieszkańców / km2

vlag overijsel                         Herb                                                               Flaga

Herb prowincji jest podobny do herbu Holandii Południowej, ale jest przecięty w środku falistą niebieską linią, która symbolizuje rzekę IJssel (starą granicę z Geldrią). Podobnie jest z flagą – jest taka sama, jak flaga Holandii Południowej, ale także z dodatkiem niebieskiej wstęgi. (Uwaga: obecnie Holandia Południowa używa starej, historycznej flagi z lwem!)

Media: Radio-Oost & TV-Oost & Teletext.
Overijssel z lotu ptaka & Weather in Overijssel & Weather warnings in Overijssel.
Overijsselian government &  Houses of Overijsselian “states” (parliament) (photo’s).

Hymn (Nederlands)

-1-                                                              -2-
Aan de rand van Hollands gouwen           Waar de Vecht en Regge kronk’len
Over brede IJsselstroom.                          Door de heuv’len in ‘t verschiet.
Ligt daar, lieflijk om t’aanschouwen          Waar de Dinkelgolfjes fonk’len
Overijssel, fier en vroom.                          Ligt het land, dat ‘k stil bespied.

-3-                                                             -4-
‘k Heb U lief: G’omvat in glorie                 D’eindeloze twisten brachten
Oudheid, Kunst en Klederdracht.             U, mijn land, geen voorspoed aan.
Eertijds streden om victorie                      Toch is uit Uw leed en klachten
Steden — Ridders, burchtenmacht.         Rijke stedenbloei ontstaan.

-5-                                                             -6-
Gij bidt God, dat Hij op ‘t zaaien               Oversticht, Uw schone weiden,
Rijpen doe ‘t gestrooide zaad;                  Horizonten, paarse hei
Dat Ge dankbaar ‘t graan moogt maaien Boeien hart en ziele beide
Als het uur van oogsten slaat.                  Van Uw volk. Gij zijt van mij.

Historia
Kilka wieków później Rzymianie wszczęli ponowną walkę z Tubantią. Ze względu na okrucieństwo cesarza Konstantyna Wielkiego w czasie jego ataku na Bructeri (308) kilkanaście plemion germańskich, w tym Tubanti, zdecydowało się zaatakować Rzymian, ale zostali pokonani przez Konstantyna. Po tym wydarzeniu plemiona mieszkające na wschodnim pograniczu dzisiejszej Holandii utworzyły związek nazwany przez nie Saxonianami (nosiciele toporów).

Tak więc (obecnie saksoński pod względem kulturalnym) Oversticht obejmował: Vollenhove Salland Twente oraz Drenthe. Niektóre miejscowości już w średniowieczu uzyskały prawa miejskie: Almelo, Delden, Deventer, Diepenheim, Enschede, Genemuiden, Goor, Gramsbergen, Hardenberg, Hasselt, Kampen, Oldenzaal, Ommen, Ootmarsum, Rijssen Steenwijk, Vollenhove, Wilsum oraz Zwolle.

W 1528 r. biskup Utrechtu utracił Sticht (Utrecht) i Oversticht, które przeszły we władanie Karola V. Cesarz ten stał się także panem Overijssel i w ten sposób zaczęto używać pojęcia hrabstwo Overijssel. Trwało to jednak krótko, gdyż stany Overijssel postanowiły przystąpić do Zjednoczonych Prowincji. Te „Stany Overijssel” tworzyły hanzeatyckie miasta Deventer, Kampen i Zwolle oraz państewka rycerskie Salland Twente i Vollenhove. W Kampen i Zwolle utworzono pierwsze “Compagnie van Verre”, czyli kompanie do handlu dalekomorskiego głównie z Polską.

Od czasu powstania przeciwko Filipowi II (początek wojny osiemdziesięcioletniej) Overijssel było częścią Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji. Zarządzali nim burmistrze głównych miast oraz przedstawiciele stanu rycerskiego. Namiestnicy zyskali większy wpływ po krótkiej okupacji niemieckiej (biskupów Munster) w latach 1672 – 1674. Po powstaniu Republiki Batawskiej (1795) Overijssel utworzyło wraz częścią Geldrii, Drenthe i Fryzji Departament Starego IJssel, ale odtworzono stare granice prowincji.

Sallands volkslied (Nedersaksisch)Twents volkslied (Nederlands) Zwols volkslied

Han Tiggelaar

Czytaj też: Fanfary dla Giethoorn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.