Holandia Południowa

zuid-holland

Pochodzenie nazwy
Antyczni mieszkańcy dzisiejszej Holandii, Batawowie, nazywali swoją ziemię „Holland”, co znaczyło tereny leśne (porównaj saksońskie Holtland i niemieckie Holzland). Nazwy tej używali także wobec Nadrenii, gdzie wymieszali się z Caninefatami i Fryzami, tworząc wspólnie społeczność Holendrów.

Według rzymskiego historyka Pliniusza Starszego (ok. 20-80 lat n.e.) Holandia była regionem znajdującym się pomiędzy dwiema odnogami Renu: Helinius i Flevo (inter Helinium ac Flevum). Helinius stanowiło wspólne ujście w den Briel rzek Moza i Waal. Flevo osiąga kulminacje w Velsen. Trzecią odnogą jest ujście Skaldy. Obszar pomiędzy tymi rzekami nazywano Batawią lub wyspą (wyspami) Batawów. Na mapie Peutingera (jest to faktycznie jedyna zachowana starożytna mapa rzymska) Batawia nosi nazwę Patawia. Po tym okresie wspomniany jest okręg Nadrenia. W 1101 r. władca Florent II uzyskał tytuł komesa Holandii. Tak więc Holandia dała nazwę całemu regionowi.

W dalszych dziejach historii hrabstwa Zelandia, Holandia i Zachodnia Fryzja zaczęły stopniowo stawać się jedną strukturą ekonomiczną i wiele ważnych decyzji podpisywano jako „Stany Holandii, Zelandii i Zachodniej Fryzji”! I pomimo, że formalnie pozostawały odrębnymi stanami, zwykle wybierały tych samych namiestników. Po rewizji podziałów prowincji dawną starą Holandię podzielono na dwie prowincje: Holandię Północną (północny dysktrykt dawnej Holandii wraz z Zachodnią Fryzją) i Holandię Południową (pozostałe trzy dzielnice Holandii). Później Holandia Południowa utraciła niektóre tereny na rzecz sąsiednich prowincji. (W starym hymnie Holandii: „Chcemy utrzymać Holandię” wciąż pobrzmiewa nuta smutku). Ten podział miał na celu osłabić potęgę i dominację Holandii. (Czytaj także: Holandia i Holandia Północna).

Uwaga:
Wielu cudzoziemców używa nazwy Holandia na określenie całego państwa, a więc wszystkich prowincji, co jest niepoprawne (a przez mieszkańców innych prowincji bardzo niemile widziane!). Także w dawnych Niderlandach miało to miejsce, ale w takim przypadku oznaczało to wszystkie prowincje za wyjątkiem tej, z której pochodził mówiący.

Ludność
Zachodnie wybrzeże Morza Północnego było chronione przez wydmy. Tam, gdzie teren za wydmami był stosunkowo wysoki (północna Francja i Belgia), dzieje się tak po dziś dzień. Dalej jednak na północ, aż po Danię, te wydmy zostały przerwane i utworzyły wyspy Wadden, a teren poza nimi tworzy Morze Wattowe. Wyjątek stanowiło wybrzeże, na którym mieszkali „Holendrzy”. Holendrzy wiedzieli, jak utrzymywać wydmy. W oczach cudzoziemców było to bardzo charakterystyczne dla północnych Niderlandów. Rzeczywiście, oni zwykle przybywali na statkach. Tak więc początkowo Holendrami nazywano tylko mieszkańców wybrzeży, ale potem stali się nimi wszyscy mieszkańcy tego kraju.

Ważne:
Większość Holendrów obecnie akceptuje tę nazwę także dla mieszkańców innych prowincji, ale ci z kolei są na tym punkcie bardzo czuli. Odradza się zatem używania w innych prowincjach nazwy Holandia / Holendrzy zamiast Niderlandy / Niderlandczycy.

Czytaj także: Holandia Północna

Język
Angielskie słowo “Dutch” wywodzi się z przestarzałego słowa “Diets”. Znaczyło ono „ludzie” i było używane dla odróżnienia języka niderlandzkeigo od (kościelnej) łaciny. Diets jako stary język (właściwie grupa dialektów) był w użyciu w na północy zachodniej Europy, np. w miastach Ligi Hanzeatyckiej. Pod wpływem Celtów zamieszkujących południowe Niemcy i Alpy Diets przekształcił się w „Deutsch” (niemieckie przesunięcie dźwięku). Tak więc jako dodatek do dolnoniemieckiego (z terenów nizinnych na wybrzeżu holenderskim i niemieckim) powstał – na terenach górskich – język wysokoniemiecki. Gdy Marcin Luter napisał Biblię w wysokoniemieckim, stał się on później językiem standardowym. (Strefę oddzielającą obydwa te jezyki w Niemczech wyznacza linia Bernrather- i Speyerer.) Dolnoniemiecki – później niderlandzki (Dutch) stał się standardem na Synodzie reformatorskim w Dordrechcie. Poza standardowym niderlandzkim wyłoniły się z niego języki africaans i surinamski (inne pochodne języki zanikły już).

Holandia Południowa
Holandia Południowa dzieli się na Midden-Holland, Rijnmond oraz „wyspy” Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde, Rozenburg, Tiengemeten, Voorne-Putten. Poprzedni Noorderkwartier (Gooi i obszar wokół miast Amsterdam i Haarlem) został 150 lat temu połączony z Zachodnią Fryzją, aby stworzyć w ten sposób nową prowincję Holandia Północna. Stolicą Holandii Południowej jest ‘s-Gravenhage, nazywany zazwyczaj Hagą (den Haag) – tu właśnie ma siedzibę rząd Holandii. Ten holenderski kreml (ale już bez murów) jest nazywany “Binnenhof & Buitenhof”. Gęstość zaludnienia (najwyższa w kraju) wynosi 1265 mieszkańców / km².

vlag zuid-holland

                    herb prowincji                                             flaga prowincji 

Holenderskie Lwy nie tylko podtrzymują tarczę, ale także wspierają hrabiów (korony holenderskiej) oddelegowanych do Stanów Generalnych. Na banerze stoi: „Uwaga i wiara w Boga” (Vigilate deo Confidentes).

Uwaga:

Po podziale Holandii prowincja miała inną flagę. Ta właśnie flaga, uzupełniona o falistą linię, używana jest przez prowincje Overijssel. Dopiero kilka lat temu Holandia Południowa powróciła do flagi starej Holandii.

Hymn Holandii Południowej

-1- (The Islands and Polders)
South Holland in your pastures the grazing cattle
your mills, your dunes, beach and yout sea
your ponds and lakes, so rich in beauty
your big rivers, controlled by the dikes
your fields with grain, where the wind passes
your flower fields in their colored robe!
To you, oh, South Holland, my lovely country, my wonderful country,
To you, oh, South Holland, I have given my hearth!

-2- (The Hague area)
South Holland, your capital so beautiful and so old
you wide The Hague, with Square and Voorhout
there are the counsels for Province and Country
there live the ambassadors and envoys.
There once the counts of Holland were hunting
there resides Orange illustrious family!
To you, O South Holland, historic land, historic land,
To you, O South Holland, I have given my hearth!

-3- (Countryside)
South Holland in your cities, there flourished formerly,
the art of Crabeth, Jan Steen and Vermeer.
There were born a Rembrandt van Rijn
and brave men like Tromp and Piet Hein.
In the Princes court Orange led the fight,
Which ended with independence!
To you, O Holland, my glorious country, my glorious country.
To you, O South Holland, I have given my hearth!

-4- (Rhine delta)
South Holland in the age of modern technology,
you became an area of business and factory.
Who does not know your shipyards and heavy industry,
your industrious Westland, so full of energy.
And strongest branches on Neerlands tribe,
the trade and shipping in greater Rotterdam.
To you, O South Holland, industrious country, industrious country.
To you, O South Holland, I have given my hearth.

Hymn starej Holandii:

-1-
We want to keep Holland our Holland proud but tiny!
We remain in love and faithful whatever its fate may be!
And those who think to threaten and intend to take us ever!
He will not get our country, we never give up Holland!

-2-
Because fixed to our side the Dutch lion willstand!
He will never accept that Holland will perish!
As long as the lion shall bear his sword and his crown!
Will he also supporting us and stand next to people and throne!

-3-
Our Holland will never fall, will never perish again!
The lion is with all of us, will continue to stand with us!
The lion will keep Holland, his sword and his crown!
Faithful until death he will guard people and throne!

Rozgłośnie prowincji:
South-Holland 1: (Radio Rijnmond) & (TV Rijnmond) & Teletext.
South-Holland 2: (Radio West) & (TV West).

Holandia Południowa z lotu ptaka

taniec ludowy: De Rozelaar & in Holland staat een huis.

Różne tańce: Polka / Oranje Boven / de vlegerd / Hakke toone / Rozendans

Marsz Stanów Holandii  De Staten van Holland

Film o Hadze Den Haag 

Rotterdam (pieśń miłosna)

szanty: My father was a Dutchman / Krimpenerwaard (szanty)

Han Tiggelaar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.