Holandia – Polska

W tym rozdziale przedstawimy historie, które w taki czy inny sposób łączą Holandię i Polskę – poprzez ludzi, przedmioty czy wydarzenia, z wyjątkiem II wojny światowej, której poświęcony jest osobny rozdział.

Fot. MOs810 Wikipedia