Een kwestie van mengen and roeren

Gorąco polecamy książkę Christy Janetzky “Een kwestie van mengen and roeren. Familiekroniek van een Haagse Chemicus” (polski tytuł: Problem mieszania i potrząsania. Kronika rodzinna chemika z Hagi”). Jest to fascynująca kronika rodzinna, dobrze zilustrowana fotografiami i dokumentami, które mówią same za siebie.

Cena: 25 euro / Wersja językowa: niderlandzki

W celu zakupienia należy się skontaktować z Autorką: christa.janetzky@xs4all.nl

Historia rozpoczęła się w 1881 r., kiedy to Anton Janetzki, kuśnierz z Raciborza, w województwie śląskim, poślubił Emilie Motzek, kobietę z Tscheschenhammer, wsi pod Opolem. Przez lata dorobili się  sześciorga dzieci, z których wszystkie otrzymały narodowość pruską i śląską. Wskutek interwencji Bismarcka sufiks nazwiska „-ski” został zastąpiony przez „-zky”. Jednym z sześciorga dzieci był Franz Janetzky, dziadek autorki, który w 1912 r. wyemigrował do Holandii jako kuśnierz i który w 1921 r. założył swój kwitnący biznes w Hadze.

W książce „Mengen en roeren, familiekroniek van een Haagse Chemicus” Christa Janetzky przedstawia historyczną perspektywę życia Franza. Jego podróże po Europie rozpoczęły się w 1900 roku, a jako młody kuśnierz był głęboko zainspirowany zmianami w branży modowej, zarówno z powodu nowych rodzajów futer wprowadzonych przez kanadyjską zatokę Hudson’s w Londynie, jak i wynalezienia maszyny do szycia futra.

Książka kładzie nacisk na rodzinę i karierę Dody’ego Janetzky’ego, najstarszego syna Franza, który studiował chemię i uzyskał doktorat w Delft w 1943 roku. Christa z humorem opowiada, jak wyglądało życie z ojcem chemikiem – od jego często przezabawnych eksperymentów w kuchni przy tworzeniu perfum i kremów po innowacyjny rozwój i wprowadzanie różnego rodzaju plastikowych przedmiotów na rynek po zakończeniu drugiej wojny światowej. Życie jej ojca toczyło się na tle zmieniających się warunków politycznych i ekonomicznych podczas i po obu wojen światowych. Wprowadzenie nowej granicy między Niemcami a Polską miało katastrofalne skutki dla wielu członków jego rodziny, którzy musieli szukać nowego życia gdzie indziej w Europie.