Holenderskie miasta

Najstarszymi miastami obecnej Holandii (dawna Dolna Germania dolna) są te, które otrzymały prawa miejskie od Rzymian.

Najstarsze miasta (Vicus) Dolnej Germanii

500 p.n.e.? Maastricht był stolicą mieszkających tam Celtów, ale nie był stale zamieszkany. Otrzymał prawa miejskie w 1205 r. (Nie były to prawa o charakterze rzymskim, ale miał tam siedzibę biskup, więc Kościół rządził.)

270 p.n.e. Voorburg (Forum Hadriani) został założony, ale nie był stale zamieszkany

47 A.D.  – stał się stolicą Caninnefatów, stale zasiedlonym, z obecnością Rzymian
121 A.D. – otrzymanie rzymskich praw miejskich
270 A.D. – koniec rzymskiej obecności
Voorburg wskutek dalszego biegu dziejów pozostał w cieniu sąsiedniej “wsi” Haga (która nigdy nie otrzymała praw miejskich!)

20 B.C. Nijmegen (Oppidum Batavorum). “Stare” Nijmegen zostało zniszczone w latach  69and 70 (powstanie Batawów) i przestało istnieć. Na jego miejscu powstało nowe miasto (Civitas Batavorum = stolica Batawów).
100 A.D. – otrzymanie rzymskich praw miejskich pod nazwą Ulpia Noviomagus.

10 B.C. Heerlen (Coriovallum).

00 B.C. Aken (Aquis), Aken, obecnie niemieckie Aachen.

20 nbj. Gulik (Juliacum), obecnie niemieckie Júlich.

Miasta średniowieczne

Pełna lista w Wikipedii:
Lista miast w obecnej Belgii
Lista miast w obecnym Luksemburgu
Lista miast w obecnej Holandii

Czasy współczesne

Chociaż po 1850 r. wszystkie miasta w Holandii, zgodnie z Konstytucją z 1848 r. i Aktem Municypalnym z 1853 r. maja tę sama range, obcokrajowcy pytają, czym są stare miasta holenderskie. Ale:

* Prawa miejskie gwarantowane po 1568 r. (Republika Siedmiu Prowincji) są kontrowersyjne, ponieważ w Niderlandach nie istniała już władza ziemska, która mogła zapewnić takie prawa.
* Prawa miejskie nadane przez Napoleona w czasie francuskiej okupacji, a także po roku 1800  w wyniku “potwierdzenia”, sa obecnie nieuznawane (nielegalne)
* Konstytucja (ok.1850) oraz Akt Municypalny (ok.1853) kwestionują to, że wszystkie miasta holenderskie mają taką samą pozycję.

Tak więc wszystkie prawa miejskie nadane po 1850 r. są nielegalne.