Provincies

Netherlands_map_large_dutch_3

Leskaart provincies.

Aan het einde van de 15de eeuw viel het grote Bourgondische rijk uiteen. (zie: De Middeleeuwen). Het zuidelijke deel (nu België en Luxemburg) en het noordelijke deel (nu Nederland) der „Lage Landen” groeiden daarna, stap voor stap, verder uiteen.

De noordelijke Nederlanden werden in die tijd door overstromingen (als de St. Elisabets vloed) getroffen. Als gevolg daarvan ontstond een grote armoede en daardoor veel (vooral religieuze) onvrede met de (katholieke) overheid, onder de bevolking. Om die redenen gingen de noordelijke provincies, stap voor stap, samenwerken tegen die katholieke overheid. Dat leidde er ten slotte toe dat de Staten van Holland in hun vergadering in Dordrecht de Spaanse koning de grafelijke rechten ontnam en die in de handen legde van de Staten-Generaal in „verenigde vergadering bijeen”. Zes andere provincies sloten zich, de een na de ander daarbij aan. Die provinciën werden zo de zeven verenigde Nederlandse provincies. Daarom hebben de meeste Nederlandse provincies een grafelijke kroon (die Holland toen aan de Staten-Generaal afstond). Ook hebben ze op hun wapens de Hollandse leeuwen als schildhouders.

In de zuidelijke Nederlanden (nu België en Luxemburg) waar het calvinisme zich het eerst organiseerde bleef de Rooms Katholieke kerk echter overheersend en was dus het verzet tegen de katholieke overheid daar beperkt. Zo groeiden de noordelijke (nu Nederland) en de zuidelijke provincien (nu België en Luxemburg) steeds verder uiteen.

In de paragraaf Huidige Structuren is sterk vereenvoudigd gepoogd uit te leggen hoe complex de structuren zijn die uiteindelijk uit deze ontwikkelingen ontstonden. Het zijn deze structuren die de Nederlanders weer een gelukkig volk maakten.

In de paragrafen over de Nederlandse provincies is de geschiedenis van elk van hen kort samengevat. Ook daarbij is gebruik gemaakt van links om ook de verschillen in taal en cultuur wat duidelijker te maken.

De paragrafen:
Structuren,           Groningen,              Friesland,           Drenthe,                Overijssel,    Gelderland,          Flevoland,               Utrecht,              Noord-Holland,      Zuid-Holland,
Zeeland,              Noord-Brabant,        Limburg.

Hutte

Door het overlijden van Han Tiggelaar zijn de provinciebeschrijvingen niet volledig ingevuld – Renata Głuszek

Kaart: Wikimedia Commons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.