Basis gegevens

Naam: Nederland. Officiele naam: „Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden”. Het is bij veel buitenlanders, ten onrechte, bekend als „Holland”. Holland is wel de naam van twee provincies. (Noord- en Zuid-Holland).

Nederland is niet het zelfde als Holland! (engels)
De Nederlandse overheid

Laagste punt: Zuidplaspolder ten oosten van Rotterdam

Hoofdstad: Amsterdam

Amsterdam, het koninklijk paleis
(Webcam op de Dam)

Regeringszetel: ’s-Gravenhage.
Aardrijkskundig: De Nederlanden zijn één land dat een deel is van het Koninkrijk der Nederlanden. Het wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door Duitsland en in het zuiden door België. De hoofdstad is Amsterdam maar de regeringszetel is Den Haag (dat officieel ‘s-Gravenhage heet). De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van het Europese Nederland. De Caribische eilanden Aruba, Curaçao en Sint Eustatius zijn, net als het Europese Nederland, ook landen binnen het koninkrijk der Nederlanden.

Kingdom_of_the_Netherlands

Landoppervlakte in Europa: 41 526 km2

Bestuurlijke indeling: 12 provincies.

  • Noord: Groningen, Friesland, Drenthe,
  • Midden: Flevoland, Overijsel, Utrecht,
  • West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland,
  • Zuid: Gelderland, Noord-Brabant,  Limburg.

Tot het einde van de 18de eeuw waren die provinciën aparte staten met een afnemende onafhankelijkheid. Pas na de Bataafse Republiek” en na de Franse bezetting daarvan (1795 – 1813) ontstond het „Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” (in 1815). Daarin vormden die oude provincies samen de eenheidsstaat der Nederlanden.

Bevolking: 16.730.632 inwoners (2012),
Bevolkingsdichtheid: 447,9 inw./km2
Etnisch: 80,7% Nederlanders; 5,0% andere EU; 2,4% Indonesiërs;  2,2% Turken;

2,0% Marokkanen; 2,0% Surinamers; 0,8% Antillianen (Cariben); 4,8% diversen.

Holendrzy

Een Nederlandse familie op koniginnedag

Talen: Nederlands en Fries.
Hoewel er dialecten zijn, spreekt men in alle provincies Nederlands. Alleen de provincie Friesland heeft ook (Louwers-) Fries als officiële taal. De Noord-Friese taal is een klein stemmetje in het zuiden van Jutland (Denemarken) en Noord-Duitsland. De Oost-Friese taal wordt nog steeds gesproken door een paar mensen in het noordwesten van Duitsland (dat is het voormalige Oost-Friesland). De West-Friese taal is nog steeds een beetje aanwezig in dialecten in het noorden van Noord-Holland. Behalve het Louwerse Fries in Friesland is de Friese taal langzaam aan het verdwijnen. Een paar Nederlandse dialecten.

Religie:
42% agnost; 29% rooms-katholiek; 14% Protestante Kerken in Nederland (PKN) (hervormd); 4% gereformeerd;  4% islamitisch; 6% overigen.

(data: 2008; Wikipedia).

SYMBOLEN

Vlag:
Rechthoekig doek In de verhoudingflaga Holandii 2:3. In de vlaggenwet van 1937 zijn er de drie banen van gelijke hoogte. Die vlaggenwet (van 1937, er waren toen grotere zorgen) is nooit door het parlement aangenomen maar ze wordt wel nageleefd. De vorm is die van de oudere vlag (oranje – wit – licht blauw) met de kleuren (rood – wit – blauw) van de geuzenvlag. Die oude kleuren worden in de vlag van het groothertogdom Luxemburg nog wel gebruikt .

Wapen:
Het Groot Rijkswapen is voor de vorst hetzelfde als voor het land. Het wapen toont een gouden leeuw op een blauw schild. In een klauw houdt de leeuw het rijks zwaard en in de andere de zeven pijlen die het verleden symboliseren, dus de zeven Nederlandse provincies van de Unie van Utrecht. De betekenis van deze pijlen is eendragt maakt magt” (tezamen waren die provincies immers sterk). Het schild wordt bekroond door de koninklijke kroon en wordt vastgehouden door twee andere leeuwen. Het motto: „Je maintendrai” betekent: Ik zal handhaven”.

herb Oranje-Nassau

Het wordt in drie vormen gebruikt:

1. Het Koninklijk wapen – het volledige wapen wordt enkel gebruikt als symbool voor de Koning” zelf.

2. Het Rijkswapen – een kleinere versie van het wapen, waarbij de wapenmantel en het baldakijn (wapentent) ontbreken. De regering, de overheid en alle daarmee verbonden instellingen, zoals de ambassades, gebruiken deze versie. (Ook, bijvoorbeeld, op het paspoort).

herb Holandii

3. Het Kleine Rijkswapen – bestaat alleen uit het schild met de Koninklijke kroon. Deze versie wordt gebruikt als er beperkte ruimte is bijvoorbeeld op brieven of munten, in het moderne Rijkswapen en op de uniformen. De (nog kleinere) versie, zonder kroon en zonder leeuwen, komt officieel niet voor.

Volkslied:
Het Wilhelmus werd waarschijnlijk in 1570 geschreven door de burgemeester van Antwerpen, Marnix van Sint Aldegonde, op de melodie van een soldatenlied, gezongen bij het beleg van de stad Chartres. Hij was bevriend met de eerste stadhouder (Willem I). Adriæn Valerius legde in 1626 de huidige melodie van het Wilhelmus vast in zijn bundel „Nederlandtsche Gedenck-clanck”. De beginletters van de vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nassov. Meestal wordt echter alleen het eerste en het zesde couplet gezongen. Het lied beschrijft de treurnis van de 80-jarige vrijheidsoorlog en de verontschuldigingen ervoor van (stadhouder) prins Willem I van Oranje Nassou.
Volledige versie van het Wilhelmus.

Wilhelmus 1570

Wilhelmus, 1570

De melodie van het Japanse volkslied werd pas in 1880 geschreven (bij een tekst uit de 9de eeuw!). Dus vinden veel Nederlanders dat hun volkslied het oudste ter wereld is.

De eerste regel: Wilhelmus van Nassaue ben ik van „Duitse” bloed roept soms bij buitenlanders vragen op. Het is een oud volkslied dat werd hertaald in  een nieuwere bewoording. Hierbij is ooit het woordje Dietse” door Duitse” vervangen. Maar toen betekende Diets echter nog Nederlands (Neder-Duits) het Engelse Dutch (van het oude Diets) verwijst er nog naar.

Lange tijd kenden de Nederlanden twee volksliederen. Naast het Wilhelmus (vooral voor de koninklijke familie) was er het Wien Neerlands bloedvoor de grotere nationale gebeurtenissen. Maar er was niets wettelijk geregeld. In 1937 werd het Wilhelmus wettelijk het nationale volkslied. Het „Wien Neerlands Bloed” was toen het lied van de foute” Nederlanders geworden. Dat lied bezingt Nederland en het vorstenhuis van Oranje. Echter de frase Wien Neerlands bloed door d’aderen vloeit van vreemde smetten vrij” werd door velen niet meer als pro-Nederlands gelezen  (dus niet als anti-Frans, anti-Duits, enz) maar als anti-vreemdeling” (lees anti-Joods of anti-Slavisch, etc.). Dus raakte dit lied besmet” en werd het overvleugeld door het Wilhelmus.

Lees ook: Wilhelmus en Prinsjesdag.

HET NEDERLANDSE POLITIEKE SYSTEM

regaliaHet is een parlementaire grondwettelijke monarchie, waarin de minister-president het hoofd is van de regering (met een meer-partijenstelsel) en de koning het staatshoofd is.

Lees ook: Monarchie.

           De trias politica:

I Wetgevende macht: het parlement (Staten-Generaal) met een 2de Kamer en een 1ste Kamer.

parlament

Parlement, den Haag

De 1ste Kamer (senaat) controleert de samenhang en de kwaliteit van de wetten en keurt ze goed of af. Haar leden worden door de Provinciale Staten gekozen.

I izba

 De 1ste kamer
Presentatie & Wie zit waar

De 2de Kamer (volksvertegenwoordiging), gekozen door alle Nederlanders, bepaalt de inhoudelijke wetgeving.

izba II

De 2de kamer

II Uitvoerende macht: de ministerraad (cabinet) en de koning (kroon). De koning heeft alleen het recht geïnformeerd te worden en te adviseren.

III Rechterlijke macht:  Kantongerechten, Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden.

Dutch_state

Staatsinrichting

ren / hutte

Plaatjes: Wikipedia, Wikimedia Commons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.