Zuid-Holland

De Bataven noemden hun woongebieden: Holland hetgeen (kreupel-)houtland betekent. (Vergelijk Saksisch: Holtland en Duits: Holzland). Deze naam namen ze mee naar het Rijnland van de Rijnlanders (de Caninefaten met wat Friezen) waarmee ze zich vermengden. In de loop der geschiedenis versmolten Zeeland, Holland en West-Friesland heel geleidelijk tot een economisch geheel. Veel belangrijke besluiten werden ondertekend door „de Staten van Holland, Zeeland ende West-Friesland”! Hoewel ze formeel aparte staten bleven kozen ze meestal dezelfde stadhouders.

zuid-holland

Na herziening van de provinciale indeling werd het oude „Holland” in tweëen gedeeld: dus in Noord-Holland (noorder kwartier van Holland tezamen met West-Friesland) en in Zuid-Holland (de andere drie kwartieren). Verder verloor Zuid-Holland toen veel gebie-den aan de omliggende provincies. (In het oude Hollandse volkslied „wij willen Holland Houen” klinkt dit nog door). Die provinciale herindeling werd nodig geacht om de macht en het overwicht van het oude Holland te verkleinen.

Opmerking
De naam Holland wordt in het buitenland vaak als de naam voor alle Nederlanden, dus alle provincies gebruikt (hetgeen niet juist is). Ook in de Nederlanden gebeurde dat wel. Daarmee werd dan steeds geheel Nederland, met uitzondering van de eigen provincie, bedoeld.

Geschiedenis van Holland
Volgens de Romeinen (Plinius de Oudere; ca. 20 – 80 nbj.) is dit de streek tussen twee takken van de Rijn: de Helinius en Flevo. (inter Helinium ac Flevum). De Helinius was de gemeenschappelijke monding bij den Briel van de rivieren Maas en Waal. De Flevus mondde uit bij Velsen. Een derde monding was die van de Schelde. Deze gebieden tussen deze rivieren werden Batavia ofwel eiland(en) der Bataven genoemd. Daarna (grenzen zijn wat onduidelijk) is er sprake van een gouw (van Frisia?) ten westen van het Flevum (de Vecht), later van de gouw circa horas Rheni” (graafschap Rijnland). In 1101 is er dan sprake van „Florentius II, comes de Hollant” (Floris II, graaf van Holland). Toen was Holland dus de officiële naam van het gehele gebied geworden.

De mensen
De westkust van de Noordzee werd beschermd door duinen. Daar waar het land achter die duinen betrekkelijk hoog lag (het noorden van Frankrijk en België) is dat nog steeds het geval. Verder naar het noorden (tot in Denemarken) is die duinenrij verbroken. De duinen zijn tot Wadden-eilanden geworden en het land er achter werd de Waddenzee. Een uitzondering daarop is de kust waar de „Hollanders” leefden. Daar wist men de duinen in stand te houden. Voor vreemdelingen was dat het grote kenmerk voor de (noordelijke) Nederlanden. Men arriveerde immers meestal per schip. Dus noemden ze, aanvankelijk alleen die kustbewoners, maar later alle „Nederlanders” de „Hollanders”. De Hollanders hebben zich inmiddels overwegend bij de gelijkschakeling met de andere provincies neergelegd maar in veel andere provincies is het vaak nog een gevoelig punt. Daarom verdient het dus aanbeveling de benaming Holland/Hollanders niet in de plaats voor Nederland/Nederlanders in die andere provincies te gebruiken.
Zie ook Noord-Holland Historisch Holland.

De talen
Het Engelse Dutch stamt van het verouderde Nederlandse Diets. Het betekende „volks” en werd gebruikt ter onderscheiding van het (kerkelijke) Latijn. Ook in het noorden van Duitsland en België werd die taal (eigenlijk een verzameling van dialecten) gesproken. (Het was bijvoorbeeld de ook taal van de Hanze). Door de invloed van de Kelten, die in zuiden van Duitsland en in de Alpen woonden, is daar „Diets” veranderd in „Deutsch” (de Duitse klankverschuiving). Zo ontstond er naast het „Nederdiets” (in de lage landen, langs de Duitse en Nederlandse kusten) het „Hoogdiets” (in de bergen). Luther schreef zijn bijbelvertaling in het „Hoogdiets” daardoor werd dat de Duitse standaardtaal. De scheidingszone tussen die beide talen, in Duitsland, ligt tussen de Bernrather- en Speyerer linië. „Nederdiets” (Nederlands) werd gestandaardiseerd door de
Statenbijbel van de synode van Dordrecht. Daardoor ging het verschillen van het diets in noord-Duitsland (daarna ook wel Saksisch genoemd). Naast het standaard Nederlands zijn o.a. ook het Afrikaans (zuid Afrika) en het Surinaams (zuid Amerika) uit dat „Nederdiets” voortgekomen.

De provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland is onderverdeeld in: Midden-Holland, Rijnmond, de Hollandse eilanden en waarden. Het vroegere Noorderkwartier (globaal het Gooi en het gebied rond de steden Amsterdam en Haarlem) werd zo’n 150 jaar geleden samengevoegd met het voor-malige West-Friesland om de provincie Noord-Holland te vormen. De hoofdstad van Zuid-Holland is ‘s-Gravenhage dat meestal den Haag genoemd wordt. Ook de Nederlandse regering zit daar. Het Nederlandse „Kremlin” (die muren zijn er niet meer) wordt het „Binnenhof” genoemd. De provincie heeft een bevolkingsdichtheid van 1.265 inw./ km2.

vlag zuid-holland

                 Het provinciale wapen                                  De provinciale vlag

De Hollandse leeuwen zijn hierbij niet alleen de schildhouders maar ze steunen nu ook de Hollandse gravenkroon die overging naar de Staten-Generaal. De banner zegt: „Let op! en vertrouw op God” (Vigilate deo confidentes).

Het provinciaal bestuur:
Adres: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW, Postbus 90602 AW, den Haag, 0704-416.611.

 Zuid-Holland 1: Radio Rijnmond & TV Rijnmond & Laatste nieuws & Teletext.
Zuid-Holland 2: Radio West & TV West & Laatste nieuws & Teletext.
Zuid-Holland in vogelvlucht & Weer in Zuid-Holland & Noodweercentrale Zuid-Holland.
Zuid-Hollandse overheid & De Provinciale Staten.
Toerisme in Zuid-Holland & Leskaart Zuid-Holland.

Volkslied van Zuid-Holland.

-1- (de Eilanden en Waarden)
Zuid- Holland in je weiden ‘t grazende vee
je molens,  je duinen, je strand en je zee
je plassen en meren,  aan schoonheid zo rijk
je grote rivieren, betoomd door de dijk
je akkers met graan, waar de wind overgaat
je bloembollenvelden in kleurig gewaad!
Aan jou o, Zuid- Holland, mijn heerlijk land, mijn heerlijk land,
Aan jou o, Zuid- Holland, heb ik mijn hart verpand!

-2- (de Haaglanden)
Zuid- Holland, je hoofdstad zo mooi en zo oud
je weids ‘s-Gravenhage,  met Plein en Voorhout
daar vindt men ‘t bestuur van Provincie en Land
daar wonen ook ambassadeur en gezant.
Daar gingen de graven van Holland op jacht
daar zetelt Oranjes doorluchtig geslacht!
Aan jou, o Zuid- Holland, historisch land, historisch land,
Aan jou, o Zuid- Holland, heb ik mijn hart verpand!

-3- (Midden-Holland)
Zuid-Holland in je steden, daar bloeide weleer,
de kunst van Crabeth, van Jan Steen en Vermeer.
Daar werden geboren een Rembrandt van Rijn
en dappere mannen als Tromp en Piet Hein.
In ‘t Prinsenhof leidde Oranje de strijd,
Die eindigde met d’onafhankelijkheid!
Aan jou, o Zuid-Holland, mijn roemrijk land, mijn roemrijk land,
Aan jou, o Zuid-Holland, heb ik mijn hart verpand!

-4- (Rijnmond)
Zuid-Holland in de tijd van moderne techniek,
toen werd je een land van bedrijf en fabriek.
Wie kent niet je werven en grootindustrie,
je nijvere Westland, zo vol energie.
En krachtigste takken aan Neerlands stam,
de handel en scheepvaart van ‘t groot Rotterdam!
Aan jou, o Zuid-Holland, bedrijvig land, bedrijvig land,
Aan jou, o Zuid-Holland, heb ik mijn hart verpand!

Volkslied voor het oude (nog ongedeelde) Holland
(wordt vaker gezongen dan het nieuwere volkslied)

-1-
Wij willen Holland houen ons Holland fier maar klein!
Wij blijven ’t hou en trouwe wat ook zijn lot moog zijn!
En wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit!
Hij zal ons land niet krijgen wij geven Holland nooit!

-2-
Want vast aan onze zijde zal Hollands leeuw daar staan!
Die zal het nimmer lijden, dat Holland zal vergaan!
Zoolang de leeuw zal dragen zijn zwaard en zijne kroon!
Zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon!

-3-
Ons Holland zal nooit vallen, zal nimmer weer vergaan!
De leeuw staat met ons allen, zal met ons blijven staan!
De leeuw zal Holland houen, zijn zwaard en zijne kroon!
En tot de dood getrouwe bewaken volk en troon!

Volksdansen/muziek:
De Rozelaar & in Holland staat een huis. Schampeljoen Dordrecht.

Diverse Volksdans:. Polka Oranje Boven de vlegerd Hakke toone Rozendans. Presenteer mars „de Staten van Holland

Bloementuin Keukenhof.

Haga

Bloemen corso Den Haag (dialect) Den Haag (city-flim)

Rotterdam

Zomer carnaval in Rotterdam: RU (Rotterdam Unlimited) / Rotterdam (love song) /City film Rotterdam (Engels) / Mijn Rotterdam / Maraton van Rotterdam / Uitgaan in Rotterdam

My father was a Dutchman Krimpenerwaard (chanty)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.