EU in dutch eyes

Europa heeft, na de Romeinse tijd, veel geleden onder de Frans-Duitse oorlogen. Hierbij wordt, bij de laatste eeuwen, gedacht aan: de Napoleontische oorlogen, (1801 – 1815), de Frans-Duitse oorlog (1870 – 1873) de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945).

Praktisch ontstonden die oorlogen vooral door het belang (direct en indirect) dat gehecht werd aan het bezit van de mijngebieden (in Saarland, Elzas, Lotharingen, Borinage, enz.) in het grensgebied tussen de landen Frankrijk en Duitsland. 

PANEUROPESE UNIE

Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi (☼ Tokio, Japan 1894 – † 1972 Schruns, Oostenrijk) was een Oostenrijks schrijver, politicus en de stichter van de „Paneuropese Unie”. Hij was de zoon van een Oostenrijks-Hongaars diplomaat in Japan en van een Japanse moeder. Hij ontwikkelde de gedachte aan een verenigd Europa, waarin landen op economisch en politiek terrein dan zouden kunnen samenwerken. Om dat idee te bevorderen richtte hij, in 1922, de Paneuropese Unie op. Dit is de eerste Europese eenheidsbeweging. Onder de leden bevonden zich, onder anderen, ook heel bekende Europeanen als: Thomas Mann, Albert Einstein en Konrad Adenauer.

Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van het uitgeputte Europa, op het wereld-toneel, zo goed als uitgespeeld mede door de opkomst van Rusland (USSR) en de Verenigde Staten (USA). Dus kregen al tijdens die oorlog de gedachten aan zulk een Paneuropese Unie” veel aandacht. 

EUROPESE UNIE
EU TV1 laatste nieuws (in het Engels), EU TV2 live nieuws (in het Engels),
Webplek EU (in het Nederlands), Sociale media (EU-parlementsleden),
De EU Commissie (de EU-„regering”), Het Europees parlement (live),
Europees nieuws.

1948: De Verdragen van Londen (de Benelux)

Op 21 oktober 1943 werd o.a. als gevolg van die gedachte, in Londen, de Benelux (een unie tussen België, Nederland en Luxemburg door hun regeringen in ballingschap) opgericht. Deze economische Unie kende een raad voor unificatie van de douane- en de accijnswetten, een raad voor de regeling van de buitenlandse handel en een raad voor de handelsakkoorden (om een gezamenlijk handelsbeleid te verzekeren. Deze regelingen werden van kracht op 1 januari 1948.

De leden van de Benelux:
België 1 jan. 1948,                  Nederland 1 jan. 1948,                Luxemburg 1 jan. 1948.

1951: Het Verdrag van Parijs (de EGKS)

Om Europa economisch niet te laten verpieteren (tussen de grootmachten USSR en USA) en om nieuwe spanningen te vermijden, was het nodig de strijd om die mijnen te beëindigen. Om dit probleem op te lossen werd 18 april 1951 de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) opgericht. Die eerste gemeenschap hield de strijd om de grondstoffen zakelijk zodat die geen militaire conflicten meer zou opleveren. Deelnemers aan deze gemeenschap waren Duitsland en Frankrijk maar ook de Bene-lux, unie deed mee. Verder trad ook Italië (heeft ook mijnbouw) toe. Dit verdrag had een looptijd van 50 jaar is dus op 23 juli 2002 vervallen waarmee de EGKS ophield te bestaan.

EGKS: lidmaatschap                                       EGKS lidmaatschap
Duitsland 18 april 1952 – 18 april 2002,          België         18 april 1952 – 18 april 2002,
Frankrijk  18 april 1952 – 18 april 2002,          Luxemburg 18 april 1952 – 18 april 2002,
Italië        18 april 1952 – 18 april 2002,          Nederland   18 april 1952 – 18 april 2002.

1957: Verdragen van Rome (Euratom & Rechten van de mens)

Euratom en de Rechten van de mens werden gestandaardiseerd voor de 6 lidstaten. De Benelux (met een eigen parlement) bleef bestaan maar verloor, van nu af, steeds meer aan betekenis.

1957: Het derde verdrag van Rome (de E.E.G. werd geboren)

Het eerste verdrag en het tweede verdrag werden samengevoegd zodat de Europese Economische Gemeenschap tot stand kwam. Daardoor begonnen de gezamenlijke Europese economieën meer ineen te groeien. De welvaart keerde terug in de gezinnen. Zo werd de basis voor de roemruchte jaren ’60 (met een 5-daagse werk- en school-week) gelegd. „Frodo leeft!” werd een „strijdkreet” van de jeugd. (Frodo Ballings was de hoofdfiguur in de trilogie „in de Ban van de Ring” van Tolkien).

1960: E.V.A. Europese Vrijhandel Associatie (ook wel EFTA genoemd)

Na het oprichten van de E.E.G. door de Oude Zes (the founding fathers) reageerden de meeste Europese landen die (nog) geen E.E.G.-lid waren, met de vorming van de EVA. Dit is een unie die alleen de vrije handel tussen Europese landen nastreeft (Europian Free Trade Association). Er was dus geen belangen conflict tussen de E.E.G. en EFTA.
Maar doordat, later, veel EFTA-leden lid werden van de E.E.G. (en dus mee konden beslissen over nadere invulling van verdragen) werd het lidmaatschap van de EFTA zinloos en dus verlieten de E.E.G.-leden de EFTA.

Nadat het Verenigd koninkrijk, in 1973, lid werd van de E.E.G. en ook de nieuwe EU – leden de EFTA verlieten, bleven alleen de landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein over. Die leden van de krimpende EFTA sloten steeds vaker verdragen met de EU-landen. De grote ergernis over de Brexit zit, in de EU, in het beperken van de vrije handel en het heffen van in- en uitvoerbelastingen (vrij verkeer over de grenzen) in Europa.

1968: De burgerlijk ommekeer in noordwest Europa

In opbouw
Praag, houding E.E.G. en USA

1985: De verdragen van Schengen (open grenzen, in de E.E.G.)

In opbouw

1993: Het verdrag van Maastricht (de E.E.G. werd de E.U.)

In opbouw
7 februari 1992 ondertekend (de drie pijler structuur) werd ook de grondwet van de E.U. genoemd. Dit verdrag riep in o.a. Nederland grote weerstanden op.
De Duitse hereniging: 3 oktober 1993

1999: Het verdrag van Amsterdam

Naast wat aanpassingen werden alle bestaande verdragen geharmoniseerd en verder werden sommige (tekstueel) formuleringen verbeterd. Maar op 1 juni 2005 stemmen de Nederlanders, in een referendum, tegen dit voorstel voor een Europese grondwet. Ze willen niet dat er een autoriteit (de E.U.) is die wetgevend boven hun parlement staat!
Aangezien ook de Fransen in een referendum tegen deze grondwet stemmen, is dit voorstel (als grondwet) van tafel! Echter het vertrouwen van de Nederlanders in het E.U. bestuur heeft zeer grote schade opgelopen.

2009: Het verdrag van Lissabon

In opbouw
Het verdrag van Amsterdam wordt dus geen Europese grondwet! wel zijn er in een aantal amendementen verwerkt.

Europese Unie  EU-lid                  Schengen                 Euro-munt
België:              1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 dec. 1999,
Duitsland:         1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 jan.  1999,
Frankrijk:          1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 jan.  1999,
Italië:                1 jan. 1958,         26 okt. 1997,           1 jan.  1999,
Luxemburg:     1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,           1 jan.  1999,
Nederland:      1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,           1 jan.  1999,

Denemarken   1 jan. 1973,         25 mrt. 2001,              neen,
Engeland        1 jan. 1973,              neen,                     neen, nu in brexit,
Ierland            1 jan. 1973,              neen,                  1 jan. 1973,

Griekenland    1 jan. 1981,           1 jan. 2000,           1 jan. 2001,
Spanje            1 jan. 1986,         26 mrt. 1995,           1 jan. 1999,
Portugal          1 jan. 1986,         26 mrt. 1995,           1 jan. 1999,

Oostenrijk       1 jan. 1995,          1 dec. 2007,           1 dec. 1999,
Finland           1 jan. 1995,         25 mrt. 2001,           1 jan. 1999,
Zweden          1 jan. 1995,         25 mrt. 2001,              neen,

Tsjechië         1 mei 2004,           1 jan. 2008,           21 dec. 2007,
Estland          1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2009,
Letland          1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2014,
Litouwen        1 mei 2004,        21 dec. 2015,            1 jan. 2015,
Malta             1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2008,
Slowakije       1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2009,
Slovenië        1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2007,

Cyprus         1 mei 2004,           1  jan. 2008,                neen,
Hongarije     1 mei 2004,         21 dec. 2007,                neen,
Polen           1 mei 2004,         ?? ???. 2007,                neen,
Bulgarije      1 jan. 2007,              neen,                        neen,
Roemenië   1 jan. 2007,              neen,                        neen,

Kroatië        1 juli   2013,             neen,                        neen,

Vertrokken uit de EU

Groenland:
Dit land was als deel van het koninkrijk Denemarken, in 1973, lid geworden van de E.U.
Sinds haar zelfstandigheid, in 1986, is Groenland geen lid meer van de E.U. De reden daartoe is deels geografisch (het ligt veel dichter bij Amerika dan bij Europa) en deels het inkomen dat hoofdzakelijk uit de visserij komt (en dus niet door E.U.-regels beperkt mag worden).

Verenigd Koninkrijk (onderhandelingen lopen):
Het verenigd koninkrijk was, als grootste economie het dominerende land in de EFTA. In 1973 werd het lid van de E.U. Velen herinneren zich de Britse eerste minister die, met haar handtasje bonkend op de lessenaar, uitriep: I want my money back” terwijl haar land nooit de volledige contributie betaalde! 
De verwachting is dat, na de lopende Brexit procedure, het verenigd koninkrijk nastreeft die dominante positie opnieuw in te nemen in de EFTA.

Europa buiten de Europese Unie

Dit zijn de landen die al dan niet een aanvraag voor het lidmaatschap hebben gedaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de landen waarmee nu gesprekken gevoerd worden, (in de Wachtkamer), landen die geen lid willen worden (de Buitenstaanders) en de Overige landen.

Wachtkamer:                        Buitenstaanders:                                        Overige landen:
Albanië                                 Andora #               85.015 inw.                   Oekraïne
Bosnië                                  Lichtenstein @      36.149 inw.                   Rusland
Kosovo                                 San Marino #        31.978 inw.                   Servië
Macedonië                            Vaticaan #                 832 inw.                   Wit-Rusland
Montenegro                          Monaco #             35.881 inw.
Turkije                                  Zwitserland @ 8.400.000 inw.

. # Euro in gebruik, geen grenscontroles,
@ Zwitserse Frank in gebruik, wel grenscontroles.

Wachtkamers:
Dit zijn landen die geen westerse (democratische) tradities kennen. De EU, is op hun verzoek, met die landen in gesprek gegaan. Er wordt overleg gevoerd hoe ze, stap voor stap, aan alle voorwaarden voor een EU-lid-maatschap zouden kunnen gaan voldoen. Met Turkije zijn deze gesprekken gestaakt vanwege de huidige politieke ontwikkelingen.

Buitenstaanders:
Dit zijn landen die geheel omgeven zijn door EU-staten. Ze zijn er in twee categorieën: 
1. Zwitserland. Door de sterk afwijkende structuur in de financiële organisatie trekt dit land veel oncontroleerbaar kapitaal en dus kiest het er voor buiten de EU te blijven.
2. De overige landen zijn te klein (in inwonertal) om een zetel in het EU-parlement te verwerven. Deze landen kiezen ervoor geen lidmaatschap aan te vragen. Door middel van verdragen willen ze wel de EU-regels toepassen (en de voordelen genieten).

Overige landen:
Dit zijn de staten die:

1. of, als Rusland, veel te groot zijn om in de EU-structuur te passen.
2. of, als Oekraïne,  politiek te instabiel zijn om een integratie proces door te maken.
3. of geen toenadering gezocht hebben.