Huidige structuren

Voor de voorgaande geschiedenis lees: de Middeleeuwen.

* De Nederlandse provinciën” waren iets heel unieks in de geschiedenis van Europa. Gedurende lange tijd waren ze zelfs afzonderlijke staten”. En hoewel Nederland vandaag één land met één koning is voelen veel van de inwoners zichzelf Fries, Zeeuw, Hollander of waar men danook vandaan komt. Ze zijn elk trots op hun eigen streekgeschiedenis.

* Zo’n scheidingslijn liep er niet alleen tussen alle provincies maar er was er ook nog een veel sterkere tussen de toen „katholieke” onvrije Zuidelijke Nederlanden (nu België en Luxemburg) en de „calvinistische” vrije Noordelijke Nederlanden. Die laatste scheidingslijn ten slotte werd de grens tussen afzonderlijke, landen: Nederland en België & Luxemburg.

* Na de Tweede Wereldoorlog vormden deze drie landen een unie: de Benelux”. Weer daarna samen met Duitsland, Frankrijk en Italië richtten zij de EU (Europese Unie) op.

fot 1

Europees Nederland (zonder dijken en polders)

HUIDIGE STRUCTUREN

1a. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Europees deel)
Het maakt deel uit van de Benelux unie (België, Nederland en Luxemburg) voorloper van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) die op haar beurt uitgroeide tot de EU (Europese Unie).

Structuur:
De Nederlanden” (de noordelijke provincies) zijn vandaag tezamen één land in Europa (EU). De hoofdstad is Amsterdam (= dam, om schepen aan af te meren, in de rivier de Amstel). De regeringszetel is ‘s-Gravenhage (= beschermhaag van de graaf) dat vaak den Haag wordt genoemd.  Het Europese Nederland is nu een eenheidstaat met drie bestuurslagen: Rijk, Provincies en Gemeenten. Het Koninkrijk der Nederlanden is dat niet. Dat kent ook drie Caribische gemeenten en drie Caribische landen met een eigen identiteit.

De provincies:
Noord: Groningen, Friesland, Flevoland;      Midden: Drenthe, Overijssel, Gelderland;
West: Noord- & Zuid-Holland, Utrecht;          Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.

Opmerkingen:
* Alleen de provincie Friesland is formeel tweetalig (Nederlands en Fries), hetgeen niet zegt dat er verder geen streektalen/dialecten zijn!
*
Nederland kende, net als Luxemburg, twee volksliederen te weten het Wilhelmus en het Wien Neerlands bloed. Dat laatste lied is wat in onbruik geraakt.

fot 2 admin

De huidige 12 noordelijke provincies (Nederland), de hoofdsteden in het rood
Het weer in Nederland, Noodweer centrale in Nederland
Hoofdstad: Amsterdam

Het water van de rivieren en de zee dwong de inwoners van de zeven noordelijke provincies (nu samen Nederland) heel nauw samen te werken. De opbouw en het onderhoud van het polderland is namelijk heel duur en erg arbeidsintensief. Het voordeel was dat de rivieren met enig land aan de overkant ervan, een goede verdediging mogelijk maakte van de oostelijke en zuidelijke grenzen. Dus de samen-werkende provincies huurden troepen uit andere landen die dan gelegerd werden, onder het bevel van Nederlanders in de oostelijke en de zuidelijke provincies van het huidige Nederland.

Echter, in de zuidelijke provincies (nu België en Luxemburg), was de situatie heel anders. Er was geen lange kustlijn was die moest worden verdedigd en er waren geen rivieren als verdedigingslinie. De noodzaak om samen te werken was veel minder sterk aanwezig. Dit verschil is zeer oud. Zo kwamen de Romeinen, bijvoorbeeld, zelden ten noorden van de rivieren. De zuidelijke provincies werden zodoende veel sterker geromaniseerd dan de noordelijke. Door dit verschil in ontwikkeling (en ook het grote verschil in de godsdiensten) kregen België en Nederland verschillende culturen, zodat samenwerking tussen de noordelijke- (Nederland) en de zuidelijke provincies (België, eens de Latijnse naam voor alle oude Nederlanden) en Luxemburg nooit echt succesvol is geweest.

1b. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Caribisch deel)
Dit is het voormalige land Nederlandse Antillen” (Papiaments: Antias Hulandes) dat uit 5½ eilanden in de Caribische zee bestond. Het viel uiteen in 3 eilanden als gemeenten van het Europese Nederland en  eilanden als landen (de Caribische staten”) naast de Europese Nederlanden, in het Koninkrijk der Nederlanden. Ze behoren niet tot de Benelux en niet tot de EU.

Noodweercentrale A.B.C.- eilanden. Noodweercentrale S.- eilanden

De (complexe) structuur:
De Nederlandse Antillen waren van
15 december 1954 tot 10 oktober 2010 één land in het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit zes eilanden in de Caraïbische Zee die tot twee eilandengroepen (de Bovenwindse- en de Benedenwindse-) van de Kleine Antillen behoren. Op 10 oktober 2010 werd de laatste keer (officieel) het Volkslied van de Nederlandse Antillen gespeeld en ook de eerste keer dat de eilanden elk hun eigen vlag begroetten. (De vlag van Curaçao bij voorbeeld).
Ook in Nederland werd toen de Antilliaanse vlag ceremonieel de laatste keer gestreken.

Drie eilanden kozen er voor om als gemeenten deel te worden van het (Europees) Nederlandse staatsverband. De drie andere kozen voor een status als Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zo is een nogal complexe situatie ontstaan waarin de eilanden:

* Bonaire, Saba, en St. Eustatius, als bijzondere gemeenten”, onderdeel zijn van het (Europese) Nederlandse koninkrijk. Ze vormen daarmede een soort mini-provincies” met een „Rijksvertegenwoordiger” in plaats van een commissaris der Koning”.
De volksliederen van de gemeenten: Sint Eustatius, Saba en Bonaire.

* Curaçao, Aruba en St. Maarten, naast Nederland, zelfstandige landen” binnen het Koninkrijk zijn. Het koninkrijk der Nederlanden bestaat nu dus uit vier landen”:
 
1. Curacao, 2. Aruba en 3. St. Maarten (Caribean) en 4. Nederland (Europa).
De volkslie
deren van de landen: Curacao, Aruba en St. Maarten.

Opmerking:
St. Maarten is voor slechts de helft Nederlands” de andere helft is Frans. (Er bestaat dus nog steeds een Frans-Nederlandse grens!).

Pijn van de geschiedenis:
* Deze eilanden vormen de laatste overzeese gebieden van het vroegere Nederlandse imperium. Ooit vormden ze (met o.a. Suriname) het Nederlandse West-Indië dat haar vorm (met inbegrip van slavernij) kreeg van bestuurders van de (Zeeuwse) Vereenigde West-Indische Compagnie. In 1985 verliet Suriname het Nederlandse staatsverband.
* De 5½ Caribische eilanden bleven als de Nederlandse Antillen” bij Nederland. Door de grote onderlinge verschillen in cultuur is een gezamelijke staatsvorming er herhaald mislukt. Conclusie: Dus de Nederlanden zijn staatskundig een wat complexe staat.

2. Het koninkrijk België (Nederlands), Belgique (Frans), Belgien (Duits).
Het maakt deel uit van de Benelux unie (België, Nederland en Luxemburg) een voor-ganger van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) die uitgroeide tot de EU (Europese Unie).

Het Belgisch volkslied heet de Brabançonne (Brabantia) en kent zowel een Franse, een Duitse, als een Nederlandse tekst.

fot 3 Belgia

De huidige 10 zuidelijke provincies (België)
Het weer in België, noodweer centrale België
Belgische Overheid

Structuur:
„België” (omvat de meeste van de zuidelijke provincies) is nu één land in Europa (EU).   De hoofdstad heet Brussel (van broek = drassig land en sale = woonplaats), die tevens de regeringszetel is van het federale België, van Vlaanderen (de Nederlandstalige Belgische deelstaat). Verder heeft ook de tweetalige (Nederlands en Frans) deelstaat Brussel (niet de randgemeenten, die formeel Nederlandstalig zijn dus tot Vlaanderen behoren) er haar bestuurscentrum. Ook de Europese Unie heeft haar zetel in Brussel.

De Franstalige deelstaat Wallonië wordt van Luik uit bestuurd. Tenslotte, de Duitstalige deelstaat der kantons heeft haar bestuurscentrum in Eupen. Aangezien de wet- en regelgeving, deels, per deelstaat kan verschillen is België geen eenheidsstaat. België kent vier bestuurslagen; federaal, deelstaat, provincië en gemeente.

De provincies:
* De Nederlandstalige deelstaat heet Vlaanderen en bestaat uit de provincies:
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.
Het Volkslied van de Vlaamse deelstaat is de Vlaamse Leeuw“.

* De Franstalige deelstaat heet Wallonië en bestaat uit de provincies:
Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luik en Luxemburg.
Het volkslied van de Waalse deelstaat is het Li Tchant des Walon“.

Verder kent België bestuurlijk nog:
* Het Nederlands- en Franstalige hoofdstedelijk gewest (dat Brussel omvat) dat in het Nederlandstalige Vlaanderen ligt.

* De Duitstalige kantons die in het Franstalige Wallonië liggen (tegen de Duitse grens).

Opmerkingen:
* De noordelijke deelstaat Vlaanderen omvat het Nederlandstalige gedeelte van België, dus niet alleen de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
* De zuidelijke deelstaat Wallonië omvat het Franstalige maar ook het Duitstalige deel. Daardoor kent België ook nog een culturele indeling in gewesten die niet geheel samenvalt met de bestuurlijke indeling en Brussel ernstig verdeeld.
* Conclusie: België is een zeer complex land. Door de verdergaande federalisering dreigen de federale bestuurders/politici steeds verder van elkaar te vervreemden, wat het steeds moeilijker maakt stabiele regeringen (zonder  te moeizame compromissen) de vormen.

Zelfspot van België (België voor Hollanders).

Pijn van de geschiedenis:
Wanneer de kaarten van België en Nederland bekeken worden is de historische pijn zichtbaar op provinciaal niveau. Niet alleen het oude graafschap Holland is opgedeeld in Noord-Holland en Zuid-Holland (en sommige delen naar de naburige provincies). In Gelderland is zelfs de zeer oude voormalige hoofdstad Gelre nu Duits. Het oude Vlaanderen werd in Zeeuws-Vlaanderen (NL), Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen (Frankrijk) verdeeld; Brabant is nu verdeeld in Noord-Brabant (NL), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. De provincie Limburg is nu verdeeld tussen Nederland en België (zelfs werden sommige stukken Duits), terwijl Luxemburg nu deels een onafhankelijke staat is, maar deels ook een Belgische provincie is en veel grondgebied verloor aan zowel Duitsland als Frankrijk. Die oude verenigde provincies, in noordwest Europa, zijn vandaag dus verdeeld over drie landen (en delen buiten deze landen). Het koste dus vele pijnlijke scheidingen om uit te groeien tot de huidige drie welvarende, en redelijk gelukkige, naties.

Het Verdriet van België:
Dat is de taalgrens, de scheiding tussen het Nederlandse taalgebied in het noorden en het Franstalige zuiden. Omdat armere Franstalige Belgen uit het zuiden (Wallonië) verhuizen naar het rijkere noorden (Vlaanderen) maar hun taal behouden, heeft deze grens een hardnekkige neiging om naar het noorden te verschuiven. Dit betekent dat Brussel (taalkundig een Nederlandse stad tot zo’n 150 jaar geleden) nu bijna volledig verfranst is.

Terzijde:
De traditioneel Nederlandse stad Maastricht de hoofdstad van Nederlands Limburg, die zelfs een beetje meer naar het zuiden ligt dan Brussel was, ongeveer 150 jaar geleden, bijna volledig verfranst, maar is nu weer volledig Nederlandstalig. Het is in deze stad dat de Nederlands/Vlaamse taal en cultuur vecht” met, maar niet tegen! de Franse, de Duitse, en de Anglo-Amerikaanse talen en culturen. Het populaire volkse liefdeslied de  Ode aan Maastricht” wordt dus in vijf talen (ook in het Limburgs) gezongen! De  bevolking van Limburg, met name die in Maastricht, verdient daarom veel respect!
Dus: kom, op mooie zomeravond, met me mee naar (de markt) in
 Maastricht.

Toevoegen:
Waterloo 1        Waterloo 2

3. Het Groothertogdom Luxemburg (Nederlands), Groussherzogtum (Lëtzebuergs), Großherzogtum (Duits) en Grand-Duché de Luxembourg (Frans).
Het bestaat uit 3 kantons (Diekirch, Grevenmacher en Luxemburg) en maakt deel uit van de Benelux Unie (België, Nederland, en Luxemburg). De voorganger van de huidige EEG (Europese Economische Gemeenschap) die is uitgroeid tot de huidige EU (Europese Unie).

„Luxemburg” (één halve voormalige zuidelijke provincie in de Nederlanden) is nu een land in Europa (EU). De hoofdstad heet ook Luxemburg (luttel / lietse = kleine) burcht.

Luxemburg

Een halve zuidelijke provincie

Luxemburg grenst in het westen en noorden aan België, in het oosten aan Duitsland en in het zuiden aan Frankrijk. Het kent, net als Nederland vroeger, twee volksliederen te weten: Ons Hémecht en het nu gangbare volkslied.

Luxemburg is een wat bergachtig land waar drie bergketens elkaar ontmoeten: de Ardennen, de Eifel en de Hondsrug. Het land is onderverdeeld in drie provincies die districten worden genoemd. Het district Diekirch ligt in het noorden, het district Grevenmacher in het oosten en het district Luxemburg in het zuiden. Het vierde kwartier, in het westen is nu een Belgische provincie die ook Luxemburg heet.

Geschiedenis Luxemburg
De eerste bewoners van het gebied dat nu Luxemburg heet, waren Kelten. De Keltische nederzettingen dateren uit de 2de eeuw vbj. Zij hebben daar niet lang rustig kunnen wonen, want tussen 58 en 51 vbj veroverde de Romeinse veldheer Julius Cæsar Luxemburg. Van die tijd af begon Luxemburg vorm te krijgen. Het land begon als een oude Romeinse vesting, Lucilinburhuc genaamd, wat Latijn is voor kleine burcht. De burcht lag waar nu de hoofdstad Luxemburg van het land Luxemburg, ligt. Na de val van het Romeinse rijk in de 5de eeuw werden de Romeinen verdreven door de Franken.

In de 7de eeuw werd deze streek door Willibrord (de Bisschop der Friezen) gekerstend. (Hij liet in 698 in Echternach de abdij  bouwen waarin hij in 739 begraven werd). Zo werd ook Luxemburg een deel van het Heilige Roomse (Duitse) Rijk.
Het jaar 963 is belangrijk in de geschiedenis van Luxemburg. Op 12 april van dat jaar verkreeg van de Ardense Graaf Siegfried de burcht Lucilinburhuc (daarvoor Lucilnebburhuc en later Lützelburg geheten) met de omliggende grond. Dit was het begin van het graafschap Luxemburg en wat begon als een kasteel, groeide gedurende de jaren uit tot een sterke vestiging.

Enkele eeuwen later werd dat graafschap door een besluit van de Duitse Keizer een hertogdom. Gedurende de late middeleeuwen hoorde Luxemburg tot verschillende staten, zoals de Bourgondische statenbond en de Nederlanden. Nadat het, door het vertrek van België uit de Nederlanden in 1839, van de Nederlanden werd afgesneden, kreeg Luxemburg dankzij de inzet van de regering van stadhouder Ernst van Mansfeld een grotere zelfstandigheid.

Toch zou het nog even duren voordat Luxemburg echt een zelfstandige staat werd. Na deel uitgemaakt te hebben van België, Frankrijk en Duitsland, werd Luxemburg onafhankelijk bij het opheffen van de Duitse Bond in 1867. De Nederlandse koning bleef er echter nog wel de groothertog. Pas toen in Nederland koningin Wilhelmina de troon besteeg, kozen de Luxemburgers een andere Nassau als staatshoofd en werd het een zelfstandige staat. (De oude Salische wet verbiedt dat er een vrouw staatshoofd is).

Een paar jaartallen:
Tot 1506 onder Bourgondisch bewind.    In
1659 grote delen definitief naar Frankrijk.
Tot 1679 onder Spaans bewind.              Tot 1701 onder Nederlands bewind.
Tot 1714 onder Spaans bewind.              Tot 1794 onder Oostenrijks bewind.
Tot 1815 onder Frans bewind.                 In 1815 grote delen definitief naar Duitsland.
Na 1815 onder Nederlands bewind.         In 1839 grote delen definitief naar België.
Na 1890 onafhankelijk onder het huis Nassau-Weilburg, een zijtak van Oranje-Nassau.

Het verdriet” van Luxemburg is cursief aangeduid.

Moderne tijd:
Tot halverwege de 19de eeuw was het agrarische Luxemburg zeer arm. Dankzij de ontdekking van het Thomas-procedé werd het mogelijk om uit het fosforrijke ijzererts dat in Luxemburg gevonden werd, staal te maken. Door die ijzerindustrie bloeide de economie op.

Na 1850 emigreerde een groot deel van de bevolking naar Frankrijk en ook naar de Verenigde Staten. Tegenwoordig is Luxemburg, dankzij het bankgeheim, echter een heel populair land bij de immigranten. Een groot deel van de bevolking bestaat nu uit buitenlanders.

Luxemburg is een klein land dat tussen de twee 20ste eeuwse grootmachten Frankrijk en Duitsland ligt. Het heeft tijdens de beide wereldoorlogen heel wat te verduren gehad. In de eerste wereldoorlog was Luxemburg neutraal, maar deze neutraliteit werd door Duitsland geschonden. De Duitsers wilden via Luxemburg optrekken naar Frankrijk. Na de oorlog kwam Luxemburg  door de pro-Duitse houding van Groothertoging Maria Adelheid in een staatscrises terscht. Een jaar na de oorlog werd ze gedwongen af te treden. Haar zuster Charlotte nam toen de troon over.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de broze neutraliteit van Luxemburg opnieuw geschonden. Opnieuw was Duitsland de boosdoener. Het land werd in 1942 formeel zelfs geannexeerd door het Derde Rijk. Het duurde twee jaar voordat de Luxemburgers door de Amerikanen bevrijd werden.

In de jaren na WOII werd ook het Groot-Hertogdom Luxemburg lidstaat van diverse internationale samenwerkings-verbanden zoals: de Benelux, de Verenigde Naties en de NAVO. Met name dankzij de Benelux en de Europese Unie stabiliseerde de economie in het land en greep Luxemburg haar kans een modern land te worden.

Han

Afbeeldingen: Wikipedia.

Welzijns index.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.