Autorijden door Nederland

Autorijden is in Nederland om een aantal redenen comfortabel en genoegelijk.

Ten eerste – de wegen worden er heel goed onderhouden. Uiteraard is de kwaliteit” van de weg mede afhankelijk van de weg-catagorie.
Ten tweede – het aantal verkeersborden, met name die welke de snelheid beperken is teruggebracht tot een noodzakelijk minimum. Daarnaast zijn de kruispunten op de inter- locale wegen vervangen door rotondes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ten derde – Nederlandse chauffeurs rijden meestal heel verantwoord en houden zich aan de verkeersregels.

Een land met zo’n grote hoeveelheid wegen – één van de dichtste netwerken ter wereld – (139.295 km openbare weg, 64 km snelweg per 1.000 km) moet veel zorg besteden aan de verkeersveiligheid.

Autowegen in Nederland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADit is de reden waarom er tal van camera’s langs de autosnelwegen zijn aangebracht. De verkeerspolitie is er praktisch onzichtbaar maar als iemand te snel op de snelweg rijdt hoort men vaak, wat later, een politie-auto die hem achterna gaat!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flitspalen langs een snelweg.

Geldboetes moeten altijd zonder pardon voldaan worden. Mede daarom telt Nederland met een zeer dichte bevolking, in Europa, het laagste aantal sterfgevallen bij verkeers-ongelukken. In het jaar 2012 – vielen er 34 doden per 1 miljoen inwoners, terwijl dat er in Polen maar liefst 93 waren. (bron: www.niedziela.nl).

Om de verkeersveiligheid van de Nederlandse wegen verder te vergroten wordt nu uitgeprobeerd de wegbelijning in het duister lichtgevend te maken. Daartoe wordt een luminescerende kleurstof gebruikt. Gedurende de dag neemt die het zonlicht op zodat het later in het donker groen oplicht. Dit effect werkt ca. acht uur. Het 500 meter lange testwegvak is op de Autoweg N329 bij de gemeente Oss.

„Gloeidende” autoweg bij Oss.

Buiten de piekuren rond de grote steden, als iedereen naar of van zijn werk gaat, verloopt het verkeer in Nederland heel soepeltjes dankzij de aangepaste verlichting op een fijnmazige wegennet.

 Administratief zijn de wegen ingedeeld in vier catagoriën:

1.Rijkswegen – de auto- en de snelwegen. De wegnummers tellen één of twee cijfers. De letter A gaat er aan vooraf. Dit zijn de nationale wegen.

2. Provinciale wegen – die worden aangeduid met de letter N en een volgnummer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Provinciale weg – Zuid-Holland.

3. Polderwegen – Dit zijn de landwegen” die het eigendom zijn van een polderbestuur (Hoogheemraadschap, er zijn er 24). Die hoogheemraadschappen zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het waterbeheer in de polder. Deze wegen maken dus vaak deel uit van dijken en dammen.

4. Gemeentelijke wegen – Dit zijn de wegen aangelegd door dorps- en stadsbesturen.

Naar hun aanleg en de rol die ze vervullen zijn Nederlandse wegen te verdelen in:

Rijksweg (A-wegen, auto170px-NL-A12_svgsnelweg)
Maximum snelheid: 130 km/u (tenzij anders vermeld!).

NLD-N34_svgProvinciale weg (N-wegen, autoweg)
Provinciale wegen kennen een maximum snelheid van 80 km/u tenzij anders vermeld. Ze worden aangeduid met de letter N gevolgd door maximaal drie cijfers, zoals N34.

 Niet-snelwegen
Dat zijn de overige autosnelwegen. Ze zijn eenvoudiger in uitvoering, met gelijkvloerse NLD-N377_svgkruisingen en meestal enkel baans. Toch hebben de meeste ervan aparte fietspaden. Maximum snelheid = 80 km/u (soms 60 km/u!) en trage weggebruikers (b.v. landbouwverkeer) zijn erop niet toegestaan. De meeste van dit soort wegen zijn provinciale wegen.

Bebouwde kom
In de bebouwde kom geldt voor alle gemeentelijke wegen een maximum sneldheid van 50 km/h (tenzij anders aangegeven!, bijvoorbeeld 30 km/u op een woonerf of 70 km/u op een ontsluitingsweg naar de autoweg).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blauw bord met plaatsnaam duidt het begin van de bebouwde kom aan

Het rode fietspad mag ook door auto’s (bij het passeren) gebruikt worden

stadroute

Stadroutes (ontsluitingswegen)
Deze vormen een netwerk van genummerde toegangs-wegen dat de stadsdelen met de ringweg rond de stad verbindt. Stadsroutes worden aangegeven met een S en een nummer (100 of hoger). Het nummer duidt een binnenringweg rond het centrum aan. Stadsroutes zijn tot nu toe te vinden in vijf Nederlandse steden (Almere, Amsterdam, den Haag, Nijmegen en Rotterdam).

Ringwegen vormen een ring rond de steden. Ze zijn vaak niet genummerd.

580px-Nederlands_verkeerssymbool_-_binnenstedelijke_ring_svg

300px-Nederlands_verkeersbord_G5_svgWoonerf – Ingericht voor sociaal leven in de bebouwde kom. Voetgangers hebben voorrang in de volle breedte van de straat op alle verkeer. Men kan er elkaar dus ont-moeten, kinderen kunnen er spelen, De hoogste snelheid is 15 km/u en het parkeren is er maar beperkt mogelijk.

Fietsstraat

Fietsstraat – is op de eerste plaats bedoeld voor fietsers, daarom is hun baan rood van kleur. Fietsers (en voetgangers!) hebben hier voorrang boven gemotoriseerd verkeer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hectometerbordje.

Bij een verkeersongeluk
Goede bewegwijzering helpt de hulpdiensten om snel naar de plaats van een verkeers- ongeval te komen. Elke autoweg heeft om de honderd meter een hectometerbordje met de plaatslijke gegevens erop. De naam van de provincie, het wegnummer en de afstand tot het begin van de weg (hier bijvoorbeeld 41,0 km) zijn er op vermeld. Langs de rijks-wegen staan deze bordjes, vanwege de middenberm afscheiding, aan de beide zijden van de weg. Op die bordjes staat er dan ook Li (links) of Re (rechts). Al deze informatie is zeer gewenst als men het noodhulp nummer 112 belt.

ren

Afbeeldingen: Renata Głuszek, Wikipedia, www.fastcodesign.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.