Gif affaire

Betrof: de toenmalige gemeenten:

Gouderak:
De wijk de Zellingen ligt buitendijks, dus geen gevaar voor grondwatervervuiling in de polder. Alle huizen zijn afgebroken, de grond afgegraven en nieuwe huizen gebouwd.

Krimpen aan de Lek:
De verontreinigde wijk is oppervlakkig schoongemaakt, het grondwater werd gedurende jaren weggepompt tot dat de metingen aantoonden dat al de verontreinigingen waren weggespoeld.

Krimpen aan den IJssel:
De Stormpolder is ongeschikt voor bewoning verklaard. Saneren bleek te kostbaar door het grote aantal forse bedrijfsgebouwen. Dus werd de vervuilde grond hermetisch afge-dekt en wordt het grondwater doorlopend weggepompt. Er worden plannen ontwikkeld voor een (veel) latere aanpak van deze polder.

Lekkerkerk:
Tot 30 meter diepte het grondwater gedurende een paar jaar afgezogen en afgevoerd. Ook de grond is afgevoerd en tot een hoge temperatuut verhit. Daarna is er nieuwe grond aangebracht. De huizen (staan op palen) werden ontruimd, de bewoners tijdelijk gehuisvest in caravans op de ijsbaan. De „Aalscholverschool” is afgebroken (later als „Schateiland” herbouwd). De getroffen wijk (Lekkerkerk-west) werd door de bevolking Benezidorm genoemd.

Emoties:
De emoties onder de bevolking waren heel heftig: „onze kinderen hebben in die aarde en in die sloten gespeeld, wat betekent dit?” Alle andere vraagstukken waren even niet belangrijk.
Het was 700 jaar geleden dat de naam van het dorp van Oud-Leckerlandt in het huidige Lekkerkerk veranderd werd. (Nieuw-Lekkerland werd toen een zelfstandige gemeente). Er waren veel voorbereidingen getroffen omdat groots te vieren. De gemeenteraad besloot al die feesten te schrappen en … het dorp kwam in opstand: „Nu wonen we in van die rottige containers met al die zorgen in ons hoofd en nou nemen jullie ons en onze kinderen ook nog eens ons feest af”. Het besluit werd in de eerstvolgende raadsvergadering (nog nooit eerder was een raadsvergadering zo druk bezocht) zonder hoofdelijke stemming unaniem terug gedraaid.

Herindelingen:
Die zomer heeft Lekkerkerk, voor het laatst echt feest gevierd want de tweede kamer (in afwijking van informele toezeggingen van veel fracties) nam het wetsvoorstel tot het opheffen van de gemeente Lekkerkerk, dankzij de tactische afwezigheid van een aantal leden met een meerderheid van 2 stemmen, aan. Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk werden samen, op 01-01-1985, de gemeente Nederlek. Niettemin volgde 30 jaar later, op 01-0-20015, alsnog de gehele herindeling van de Krimpenerwaard (en werden de lokale partijen de grootste fractie!).

Gevolgen:
Veel bewoners keerden niet terug naar de wijk. Ze verhuisden naar andere gemeenten. Dit betekende dat er veel nieuwe bewoners uit steden, als Rotterdam, in die lege (en toen goedkope) huizen kwamen. Dit heeft de sociale samenhang in Lekkerkerk nogal verminderd. Maar Lekkerkerk west is nu wel de schoonste woonwijk in Nederland.

Gemeenteraad per 01-01-2015:
VGBK 7 (Gemeente Belang & WG’84)

Zie ook Gifschandaal Wikipedia.

Filmpje

Filmpje

Duurzaam nieuws