Ouderkerk aan den IJssel

Afb. Gouwenaar

BEETJE GESCHIEDENIS

885 Gerolf I is graaf van Holland. De bossen in Holland beginnen uitgeput te raken. Dus beginnen de Hollanders hun huizen met turf te verwarmen. Door het turfsteken daalt de bodem terwijl de rivieren langzaam blijven stijgen door het slib (klei) dat op de bodem wordt afgezet. Dus vaker en langer staat er water op het land. Hierdoor worden grote delen van het graafschap Holland geleidelijk onbewoonbaar.

1097 Met de bedijking van de Krimpenerwaard wordt de „polder” weer bewoonbaar en begint Holland een polderlandschap te worden. Het oude „eiland der Bataven” raakt wel gesplitst in Lopikerwaard en Krimpenerwaard.

1291 Ouderkerk ontvangt een handvest van van graaf Floris V. Men heeft ook wel gedacht dat de datering 1097 was en dat het dus door Floris II, de Vette, geschonken zou zijn.

1326 Dit deel van de heerlijkheid de Lek werd op 30 maart door de heer van de Lek aan Jan van Polanen verpand met alle tienden (groot en klein, met inbegrip van de veren). Hierbij werd ook bepaald dat het onderhoud van de dijk ten laste kwam van het ambacht zodat de twintigste penning op de verkoop van gronden voor de landsheer kwam te vervallen. (In de andere ambachten waren de lasten van het dijkonderhoud voor de landsheer die daarom the twintigste penning kreeg). Daarna kwam het in handen van de famile van Naaldwijk en het werd bij de splitsing van de heerlijkheid van de lek voor 10.000 gulden verkocht aan Florentius Camper.

1329 Ouderkerk krijgt toestemming zich aan te sluiten op het Lekkerkerkse gemaal dat in het huidige Krimpen aan den IJssel (Boveneind) staat.

1632 Er staan in Ouderkerk slechts 136 huizen.

1832 Er staan in Ouderkerk 292 huizen waarin ruim 2.000 mensen wonen. De inwoners verdienen meestal hun brood in de zes steenbakkerijen, verder zijn er twee scheeps-makerijen en is er veeteelt.

1844 De heerlijke rechten komen in handen van het ambacht.

1930 Een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard mislukt (afgewezen door het bestuur en bevolking).

1965 De herindelingen in de Krimpenerwaard mislukken opnieuw. Krimpen aan den IJssel sluit daarom aan bij Rijnmond. (de Hem is wel nog bij, het herindelings gewillige, Schoonhoven gevoegd).

1970 De kern Willige Langerak wordt aan de gemeente Schoonhoven toegevoegd en keerde zo terug in de provincie Zuid-Holland.

1985 Een herindeling van de Krimpenerwaard gelukt een beetje.
Ouderkerk a/d IJssel vormt samen met Gouderak de nieuwe gemeente Ouderkerk.
Bergambacht, Berkenwoude en Ammerstol vormen de nieuwe gemeente Bergambacht.
Lekkerkerk vormt samen met Krimpen aan de Lek de nieuwe gemeente Nederlek.
Schoonhoven vormt met Willigen-Langerak de nieuwe gemeente Schoonhoven.
Vlist vormt samen met Haastrecht en Stolwijk de nieuwe gemeente Vlist.

2015 Die vijf nieuwe gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) worden samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.

NUTTIGE INFORMATIE

Alarm
Noodnummer 112 (Politie, Brandweer, Ziekenauto) als elke seconde telt!
Anders bel 0900-8844 (indien geen spoed maar wel politie).
Brandweerkazerne, Breeweer 20, Lage Weg, Ouderkerk.
5.750 inwoners in 2011.

Ouderkerk aan den IJssel  Kern                                     …
1                                            Hoge- en Lage Nesse         …
2                                            Kromme en Geer                …
3                                            Zijde                                    …

Loket Welzijn en zorg:
Stichting WON, Geerestein, Burg. Neetstr. 6, werkdagen,     (kaart) Tel.: 0180-522.045).
Geopend: maandag (van 14:00 tot 16:00 uur) en woensdag (van 10:00 tot 12:00 uur).

Groene Hart Ziekenhuis: regio bus,         halte „Geerestein”,  (kaart) Tel.: 0182-505.050.

Ouderkerk aan den IJssel algemeen

Woningbouwvereniging: Qua Wonen.      Wegenplan Ouderkerk aan den IJssel.
Het weer in Ouderkerk a/d IJssel.            Lijst van burgemeesters van Ouderkerk.
Chantykoor de IJsselmannen.                  De IJsselmannen 10 jaar.
Bibliotheek (Krimpenerwaard),                 Kerkweg 82d,          (kaart) Tel.: 0180-681.971.

Kerk omroepen in Nederland.

Uitvaartverzorging:
Begrafenisondernemer J.C. v.Reeuwijk, IJsseldijk Noord 36, (kaart) Tel.: 0180-681.332.