Lekkerkerk

afb. Eppo W. Notenboom

BEETJE GESCHIEDENIS

885 Gerolf I is graaf van Holland. De bossen in Holland beginnen uitgeput te raken. Dus beginnen de Hollanders hun huizen met turf te verwarmen. Door het turfsteken daalt de bodem terwijl de rivieren langzaam blijven stijgen door het slib (klei) dat op de bodem wordt afgezet. Dus vaker en langer staat er water op het land. Hierdoor worden grote delen van het graafschap Holland geleidelijk onbewoonbaar.

1097 Met de bedijking van de Krimpenerwaard wordt de „polder” weer bewoonbaar en begint Holland een polderlandschap te worden. Het oude „eiland der Bataven” raakt wel gesplitst in Lopikerwaard en Krimpenerwaard.

1323 De heer Peter van de Lek schenkt een vrije watergang aan Lekkerkerk (en dus ook aan Zuidbroek) door Krimpen aan den IJssel heen, naar de Hollandse IJssel. Het oude Lekkerkerker gemaal  staat dus in het huidige Krimpen aan den IJssel.
(Ouderkerk kreeg in 1329 toestemming zich ook erop aan te sluiten).

1413 De hoge heerlijkheid Lekkerkerk en Zuidbroek werd door graaf Willem VI van Holland op de dag van st. Bavo, als hoge heerlijkheid, geschonken aan Engelbrecht, graaf van Nassau die zo ook heer van de Lek werd.

1492 Nieuw-Lekkerland wordt kerkelijk van Lekkerkerk gescheiden.

1575 Nadat de Spaanse overste Gille van Barlemont (heer van Hierges) Schoonhoven had ingenomen is hij langs de dijk naar Krimpen aan de Lek getrokken. Zijn troepen hebben op die tocht het dorp Lekkerkerk geplunderd en geheel platgebrand (en ook de kerk verwoest).

1615 De kerk is (gedeeltelijk) weer opgebouwd.

1620 Geboorte van Gerrit Bastiaan de Hals (de Grote Boer). Hij bereikte een lengte van 2 el, 5 palm en 9 duim en overleed in 1668. Zie ook: Wikipedia.

1722 Bij de splitsing van de heerlijkheid Zuidbroek van de hoge heerlijkheid van de Lek werd Lekkerkerk als hoge heerlijkheid verkocht aan François Constantijn de Blagny.

1778 De toren van de kerk stort in en wordt door een tijdelijke vervangen.

1830 De tijdelijke toren wordt, op rekening gemeente, vervangen door de huidige toren.

1839 De kerktoren wordt voltooid en verfraaid.

afb. Gouwenaar

1847 Lekkerkerk heeft 2150 inwoners en twee voetveren: één naar Streefkerk en één naar Nieuw-Lekkerland. Het heeft haar bestaan door landbouw, vlas- en veeteelt, boter- en kaasmakerijen. Anderen leggen zich op de visvangst toe. Met name die op de steur, zalm, elft en andere vis, die in de Lek gevangen worden. Verder zijn er 2 scheepstim-merwerven, 2 leerlooierijen, 2 touwslagerijen, 1 azijnmakerij en ook 1 korenmolen.
Naast de polders Schuwacht en den Hoek behoort ook de buurtschap de Meent en het gebied de Loet (ten noorden van de boezem) tot aan de Achterkade van Oudekerk bij Lekkerkerk. De Loet ontwatert (op de Lekkerkerkse boezem en dus via de polder den Hoek) naar de Lek.

1850 Lekkerkerk bouwt (als eerste gemeente in Nederland) een eigen Raadhuis.

1930 Een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard mislukt (afgewezen door bestuur en bevolking).

1965 De herindelingen in de Krimpenerwaard mislukken opnieuw. Krimpen aan den IJssel sluit daarom aan bij Rijnmond. (de Hem is wel nog bij, het herindelings gewillige, Schoonhoven gevoegd).

1970 De kern Willige Langerak wordt aan de gemeente Schoonhoven toegevoegd en keerde zo terug in de provincie Zuid-Holland.

1985 Een herindeling van de Krimpenerwaard gelukt een beetje.
Lekkerkerk vormt samen met krimpen aan de Lek de nieuwe gemeente Nederlek.
Bergambacht, Berkenwoude en Ammerstol vormen de nieuwe gemeente Bergambacht.
Ouderkerk a/d IJssel vormt samen met Gouderak de nieuwe gemeente Ouderkerk.
Schoonhoven vormt met Willigen-Langerak de nieuwe gemeente Schoonhoven.
Vlist vormt samen met Haastrecht en Stolwijk de nieuwe gemeente Vlist.

2015 Die vijf nieuwe gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) worden samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.

Van Leckerlant via Oud-Leckerlant tot Lekkerkerk
De oudst bekende naam van Lekkerkerk is Leckerlant. Van Leckerlant uit is er een ont-ginging aan de zuidzijde van de Lek opgebouwd. Nadat die beide dorpen bestuurlijk gesplitst waren moest Nieuw-Lekkerland nog jaarlijks een hoeveelheid zilver aan Oud-Lekkerland betalen als erkenning „dat het daaruit was voort-gekomen” (als compensatie voor de verloren opbrengsten uit haar investeringen). Deze uitkering is gestopt in de Franse tijd.

Nadat de kapel in Oud-Lekkerland was uitgebouwd tot een volwaardige kerk, werd de naam van het dorp veranderd in Lekkerkerk. Lekkerkerk bleef de kern van een „hoge” (of Hals-) heerlijkheid. Het had dus een eigen bestuur en ook eigen „hoge” rechtspraak. De andere kernen waren vaak alleen „lage” (of ambachts-) heerlijkheden. Men kon alleen in den Haag (bij het Hof van Holland) nog in beroep gaan tegen een gerechtelijke uitspraak van Lekkerkerk. Het galgenveldje (voor de doodstraf) bestaat nog steeds (het is de landtong in het Druiten-waaltje). Die doodstraf werd echter zelden toegepast, vaker was het een werkstraf: slavenarbeid, dus een bepaalde klus/taak voor de gemeenschap uitvoeren waarbij omvang en kwaliteit waren bepaald, dus niet de duur ervan.

Prins Willem I van Oranje droeg o.a. de titel (hoge) Heer van de Lek. Hij gebruikte deze titel, net als zijn opvolgers, tamelijk vaak want hij was door dit bezit „gegoed” in Holland en kon daardoor Stadhouder van Holland zijn). Zodoende had hij maar weinig tijd zich met „zijn” hoge heerlijkheid te bemoeien. Lekkerkerkers werden zo (volgens de andere dorpen) een wat vrijgevochten, eigenzinnig en vrijzinnig volkje.

Het gebied van die Hoge Heerlijkheid (het westen van de Krimpenerwaard) was lange tijd nog zichtbaar door de manen in de oude wapens van buurtschappen en gemeenten (drie manen = volledig, of één maan = gedeeltelijk er toebehorend). Zo voerden, bij-voorbeeld, de kernen Lekkerkerk, Zuidbroek en Ouderkerk drie „wassende” manen terwijl de kernen Krimpen aan den IJssel en Stormpolder er drie „krimpende” hadden.

In de Franse tijd werd heel Nederland bestuurlijk heringedeeld. Zo werden zelfs de buitendijkse gronden bij Lekkerkerk (wel Nassauwer gronden genoemd) aanvankelijk tot een zelfstandige gemeente verheven en werd bijvoorbeeld de (tot dan Lekkerkerkse) buurtschap Zuidbroek bij Bergambacht gevoegd.

Opmerking:
Dit betekende dat de kerkklok van Lekkerkerk in Zuidbroek te horen moest zijn. Toen in de Tweede Wereldoorlog de bronzen klokken door de Duitsers uit de toren waren weg-gehaald heeft men op de scheepswerf van van Duivendijk ijzeren ringen, gemaakt van scheepshuid en die op elkaar gelast tot vervangende klok. Ook toen heeft men nog gecontroleerd of die klok in Zuidbroek te horen was. Die klok is later vervangen door een nieuwe van brons. De zelfgemaakte ijzeren klok is toen, op verzoek, beschikbaar gesteld aan het museum in Gouda en door dat museum (waarschijnlijk wat later als oud ijzer) aan een opkoper verkocht.

Draaiorgel de Lekkerkerker
Benefiet concert.
Op de markt in Gouda.                                      In de St. Janskerk in Gouda.

Lekkerkerks verleden

Muziekverenigingen Exelsior en Juliana.

Lekkerkerk Jaren ’50

Lekkerkerk Jaren ’60

BRUIKBARE INFORMATIE

Alarm
Noodnummer 112 (Politie, Brandweer, Ziekenauto) als elke seconde telt!
Anders bel 0900-8844 (indien geen spoed maar wel politie).
Brandweerkazerne, Twijnstraweg 19, Lekkerkerk.
7.795 inwoners in 2012.

Politie in Lekkerkerk (werktijden).         Politie regionaal.
Politie keurmerk.                                   Meldpunt Huiselijk geweld anoniem: 0800-2000.

Brandweer Midden-Holland.                 Brandweer sector Krimpenerwaard.
Kazerne Lekkerkerk.                             Vereniging DOP (Door Oefening Paraat).

Wegenplan Lekkerkerk.                        Woningbouwvereniging: Qua wonen.
Het Weer in Lekkerkerk.                       Feestweek in Lekkerkerk.                     
Uit in de waard.                                     Paspoort voor de waard.

Lekkerkerk                     Kern                       Buurtschap/polder
                                      de Meent               Schuagt (1987 naar Krimpen a/d Lek).
1                                      Opperduit              den Hoek (Buurtver.: de Gulden Vrijheid).
2                                      Schuwacht            Schuwacht (Buurtvereniging: Vrij Holland).
3                                      Loet                       de Loet (thans natuurgebied).
–                                      Zuidbroek              Zuidbroek (in 1810 naar Berkenwoude, in
.                                                                     1817 zelfstandig, in 1855 bij Bergambacht).

Wapen van Lekkerkerk

                                 
Lijst van burgemeesters van Lekkerkerk.

Afscheid van Lekkerkerk, deel 1.                          Afscheid van Lekkerkerk deel 2.

Tot 1985 was Ober-Mörlen[1] (met 5.775 inwoners, een deel van de Wetteraukreis) een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen, de zustergemeente van Lekkerkerk.

Per 1985 werd Lekkerkerk met Krimpen aan de Lek samengevoegd tot gemeente Ne-derlek. Na op 1 januari 2015 opnieuw te zijn heringedeeld is Lekkerkerk is een kern in de gemeente Krimpenerwaard.

Laatste gemeenteraad van Lekkerkerk:

Burgemeester: mw Nobel-van Vuuren, Corry,               Secretaris: Verhoek, Leo,Wethouders: Steeg, Romke van der (P. v/d A.),            Stoppelenburg, Arie (V.V.D.).

De laatste raad:
Blok, Martin (V.V.D.),      Braber, Dik den S.G.P.)*        mw Hofman, Janette (V.V.D.)*,
Jager, Jaap de (SGP),    Jansen, Dick (P. v/d A.),        Jong, Johan de (C.D.A.)*,
Mudde, Ernst (C.D.A.),    Muskens, Theo (V.V.D).,       Schilt, mw. Nel (P. v/d A.),
Tiggelaar, Han (D’66)*,   Zantman, Jan (P. v/d A.)*.

* Betekent fractievoorzitter tevens lid van het (vertrouwelijke) senioren convent. De wet-houders waren toen tevens raadslid en hadden dus stemrecht in de raadsvergadering!
(College en raad volgden tijdens het eerste jaar van hun zitting gezamenlijk een avond-opleiding aan de bestuursschool in Scheveningen. Die opleiding werd geleid door Luigi „Luichie” van Leeuwen, toen ook burgemeester van Capelle aan den IJssel).

Gemeentelijke diensten

Gemeentehuis:
Burgemeester van der Willigenstraat 58  2941 ES Lekkerkerk.         Tel.: 0180-667.777.
(Publieksfuncties zijn wegbezuinigd, alleen raadsvergaderingen vinden er nog plaats).

Loket Welzijn en zorg:
Stichting WON, (in de bibliotheek, Talmastraat 1), op werkdagen:    Tel.: 0180-522.045.
Inloopspreekuren:
Op maandagen van 14:00 tot 16:00 uur en op woensdagen van 10:00 tot 12:00 uur.
e-mail adres: info@stichtingwon.nl.

Meldpunt zorg & overlast.                                          Meldpunt discriminatie.

Storingen in openbare werken:
Gas en Elektriciteit: Stedin,       Tel.: 0800-9009,       Vuilnis / Afval:  Tel.: 0182-547.500.
Wegverlichting: City Tec,          Tel.: 0888-959.000,  Wegverlichting: Tel.: 0184-630.708,

Kabel (radio & tv): Ziggo,          Tel.: 0900-1580,       Water: Oaseo:  Tel.: 0182-593.772,
Glasvezel (radio & tv): Rekam, Tel.: 0182-585.555,  Milieu klachten: Tel.: 0888-333.555,
Openbare werken: Gemeente, Tel.: ???

Lekkerkerk algemeen

Lekkerkerk op het web

Huis aan huis bladen

Weekbladen:
Het Kontakt             (editie Lek en IJssel west) elke week op dinsdag.
Nederlek nieuws     elke week op dinsdag.
IJssel & Lekstreek  elke week op woensdag.
Dichtbij                   (editie Capelle-Krimpen) elke week op woensdag.

Kwartaalbladen:
Het Dijkblaadje,      (editie Krimpen aan de Lek & Lekkerkerk). Uitgave studio Liedorp.
Op Lekkerkerk.       Blad van de Ondernemers Coöperatie Lekkerkerk (OCL).
De Pet                    De Breeje Hendrick (alleen in het verzorgingshuis verkrijgbaar).

Algemeen:
Bibliotheek (Krimpenerwaard),           Talmastraat 1,              (kaart) Tel.: 0180–669.999.
Museum de vrijheid (oude machines), Opperduit 14,              (kaart) Tel.: 0180-664.120.

Eendenkooi de Bakkerswaal,             Schuwacht 232,           (kaart) Tel.: 0180-661.831.
Een kooiker aan het werk,                  de Rietsnijders aan het werk.

Zomeravond concert 2014.

Zorgboerderij de Hoekse sluis:          Opperduit 2,                 (kaart) Tel.: 0648-172.660.
Midzomerfeest (Pools),                      Midzomerfeest (Pools),       Midzomerfeest (foto’s).

De Kern

Ode aan Lekkerkerk (nog te uploaden).

-1-                                                                       -2-
Waar ik ter wereld mag zoeken,                         Ga je de stoep naar de dijk op,
Wat ik ook elders ontdek,                                   Dan treft je steeds weer dat beeld:Nimmer kan het evenaren,                                 d’ Lek met de wiekende meeuwen,
Mijn dorpje hier aan de Lek.                               Zonlicht op ‘t watervlak speelt.
Nergens ben ik zo tevreden,                              ‘t Veerbootje gaat juist vertrekken;Nergens voel ik me zo rijk,                                 Vaar eens mee naar Lekkerland,
Als in mijn dorpje Lekkerkerk,                            Prachtig is ‘t panorama:
Mijn dorpje hier langs de dijk.                             Lekkerkerk aan d’overkant.

Refrein                                                               Refrein

-3-                                                                      -4-
Heerlijk is ‘t om te gaan wand’len,                     Als je de Lekdijk gaat volgen,
Voorstraat door en langs de muur                     Naar Opperduit of Schuwacht.
Als ik de schepen zie varen,        .                     Geniet je van wiss’lende luchten,
Ver over ‘t watervlak tuur.                                  ’t Landschap zo wijd en vol pracht.
Weet ik: neen, dit vind je nergens,                     Langs heel de dijk boerderijen,
Dit vind je alleen maar hier                                Oevers met wilgen en riet.
In mijn geliefde Lekkerkerk,                               Glanzend’ zwartbonte koeien,
Mijn dorpje aan de rivier.                                   Weiden zover als je ziet.

Refrein                                                               Refrein

Refrein
Lekkerkerk, oh Lekkerkerk, dorpje waar ‘k zo van hou,
Lekkerkerk, oh Lekkerkerk, altijd denk ik aan jou.
In mijn dorpje Lekkerkerk, hier aan de hoge dijk,
Van die brede Lekrivier, ben ik gelukkig en rijk.

Buurtschap: Schuwacht

410 inwoners in 2012.Audiospeler00:0000:00Gebruik Omhoog/Omlaag-pijltoetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

Schuwachter volkslied

-1-
Wie werd geboren tussen dorp en watertoren,

Die is schuwachtenaar en een gelukkig mens,
Wie er komt wonen voelt zich meestal als herboren,
Daar te blijven wordt meteen zijn grootste wens.

Refrein

-2-
Vanaf de dijk ziet men de fraaie landerijen,

En in het centrum ligt de mooie eendenkooi,
Wie dat beziet die kan alleen maar telkens zeggen,
Wat is Schuwacht, wat is Schuwacht toch wondermooi.

Refrein

-3-
Wie hier is geboren of later is gaan werken,

Het blijft gelijk of het een man is of een vrouw,
Zij zullen allemaal het zelfde gaan bemerken,
Schuwacht, Schuwacht dat is de buurt waarvan ik hou.

Refrein

Refrein:
Schuwacht, Schuwacht jij bent het einde van m’n dromen,
Schuwacht, Schuwacht, jij bent het wonder langs de Lek,
Nooit zou ik elders op de wereld willen wonen,
Want nergens is zo’n tweede mooie plek.

Buurtschap Opperduit

525 inwoners in 2012.

Opperduiter volkslied (nog te uploaden).

-1-
Ja Opperduiters, dat zijn we allen,

En daarop zij we wij heel trots.
Het is een buurtschap dat aan de dijk ligt,
Een dijk zo stevig als een rots.

-2-
In Opperduit daar wil ik wonen,

Want dat plekje is te gek.
Nee ik zal jou echt nooit meer verlaten,
Mijn lief klein plekje aan de Lek.

Overige buurtschappen

De overige buurtverenigingen die er waren, zoals de Pauwesteeg (Schoolstraat), Groep 25 (deel Bilderdijkstraat, slapende), e.d. zijn sinds de gemeentelijke herindelingen (van 1985 en van 2015) niet meer actief.

Nieuwe tijd

Joodse gemeenschap, verzet, droppings, vluchtelingen, watersnood, wederopbouw,

Nieuw winkelcentrum, vuile grond, danszaal (Reseda?) daarna kaasopslag, nu Albert Hein, etc.

Dorps foto’s jaren ’60

Radiostations:
Radio Brandhout (illegaal), VRL (illegaal, tot de eerste gemeentelijke samenvoeging in 1985), Radio Lekkerkerk (legaal wegens gifaffere), Radio Vrolek (bij de tweede gemeentelijke herindeling in 2015 (Radio, TV en teletext) gedwongen opge-gaan in Radio & TV Krimpenerwaard.

700 jarig bestaan Lekkerkerk, etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.