Berkenwoude, Perkouw

Berkenwoude algemeen           Diensten & Bedrijven                 Gezondheid & Zorg
Horeca & Overnachten             Kerken & Kerkhoven                  Kindzorg & Onderwijs
Vereniging & Locaties               Vieringen & Feesten                  Winkels & Financiën

De Nederlands Hervormde Kerk

BEETJE GESCHIEDENIS

885 Gerolf I is graaf van Holland. De bossen in Holland beginnen uitgeput te raken. Dus beginnen de Hollanders hun huizen met turf te verwarmen. Door het turfsteken daalt de bodem terwijl de rivieren langzaam blijven stijgen door het slib (klei) dat op de bodem wordt afgezet. Dus vaker en langer staat er water op het land. Hierdoor worden grote delen van het graafschap Holland geleidelijk onbewoonbaar.

1097 Met de bedijking van de Krimpenerwaard wordt de „polder” weer bewoonbaar en begint Holland een polderlandschap te worden. Het oude „eiland der Bataven” raakt wel gesplitst in een Lopikerwaard en een Krimpenerwaard.

1326 De heer van de Lek geeft aan zijn zwager Jan van Polanen de tienden van het ambacht Berkenwoude. Het ambacht behoorde eertijds tot de heerlijkheid van de Lek.

1370 Op zaterdag na st. Agnieten gaf Jan heer van de Lek, toestemming om een waterschap te vormen zodat, van Berkenwoude uit, door de dijk in de IJssel geloosd kon worden.

1379 Op 8 juli beleent Albrecht van Beijeren graaf van Holland, Jan van Polanen, heer van de Lek met de goederen die zijn vader al in leen had waaronder Berkenwoude en de Achterhoek. Daarna kwam het bezit van de familie van Zuylen van Nijevelt en vervolgens van de familie van der Capelle. (De heer Godert Alexander Baron van der Capellen was Gouverneur van Nederlands Indië van 1816 tot 1826).

1529 Bij een vonnis van het hof van Holland op 23 juli tussen Willem van Zuylen van Nijevelt, ambachtsheer van Berkenwoude en Achteebroek enzijds  en de gezworenen van het Ambacht anderzijds is besloten dat de landen van het ambacht tiendvrij zijn.

1602 Voor het hof van Holland is een proces gevoerd over de henneptienden te betalen door de inwoners van Zuidbroek. (Zuidbroek was sinds oude tijden een deel van de hoge heerlijkheid Lekkerkerk-Zuidbroek). De inwoners van Zuidbroek gingen namelijk niet in het moeilijk bereikbare Lekkerkerk maar in het nabije Bergambacht naar de kerk.
In deze strijd tussen het Oudmunster van Utrecht en het gerecht (schout en schepenen) bepaalde het hof dat de inwoners vrij waren van het betalen van tienden.

1708 Op 2 augustus was er in Bergambacht een felle brand waardoor 15 woonhuizen, het schoolgebouw en bijbehorende schuren en hooibergen vernield werden. De brand is vermoedelijk door hooibroei ontstaan.

1732 De kerk werd door de bliksem getroffen en raakte in brand. Dat gaf zoveel schade dat ze niet meer zonder gevaar gebruikt kon worden. Daarom vond er in 1755 herstel plaats en werd er tevens een goed uurwerk in geplaatst.

1833 De kerk wordt geheel vernieuwd.

1842 Een nieuwe predikantswoning wordt bij de kerk gebouwd.

1847 De gemeente telt ruim 500 inwoners die zich met veehouderij en hennepteelt bezig houden. Ook is er een leerlooierij.

1930 Een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard mislukt (afgewezen door bestuur en bevolking).

1965 De herindelingen in de Krimpenerwaard mislukken opnieuw. Krimpen aan den IJssel sluit daarom aan bij Rijnmond. (de Hem is wel nog bij, het herindelings gewillige, Schoonhoven gevoegd).

1970 De kern Willige Langerak wordt aan de gemeente Schoonhoven toegevoegd en keerde zo terug in de provincie Zuid-Holland.

1985 Een herindeling van de Krimpenerwaard gelukt een beetje.
Berkenwoude is met Bergambacht & Ammerstol de nieuwe gemeente Bergambacht).
Lekkerkerk vormt met Krimpen aan de Lek de nieuwe gemeente Nederlek.
Ouderkerk aan den IJssel vormt met Gouderak de nieuwe gemeente Ouderkerk.
Schoonhoven vormt met Willigen-Langerak de nieuwe gemeente Schoonhoven.
Vlist vormt met Haastrecht en Stolwijk de nieuwe gemeente Vlist.

2015 Die nieuwe gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) worden samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.

Ode aan Perkouw

-1-                                                                   -2-
Te midden van water en weidegebied,           Het dorp, als hart van de Krimpenerwaard, ligt rustig het dorp Berkenwoude.                   ligt rondom in ’t groen van de weiden.
Er spant zich de hemel tot ver in ’t verschiet, Er werken de boeren met vreugd naar hun waar nimmer fabriekslucht benauwde.           aard, geholpen door knechten en meiden.

’t Is heerlijk voor hem die de drukte verliet    De volvette kazen, in heel ‘t land vermaard, en vlug hier een woonstede bouwde.            weet elke boerin te bereiden.

-3-                                                                   -4-
De Perkouwse boeren verzorgen hun vee,   Wij houden van ‘t dorp: wel erg klein maar toch fijn, dat welvaart aan velen kan geven.  al willen ze zeelten ons noemen.
Na ‘t grazen herkauwen de koeien tevree,    De weiden ons biedend een kleurenfestijn, dat is al van jongsaf hun leven.                     staan lente en zomer vol bloemen.
De schouw is de boot en de sloot is de zee, De ruimte is groot al is ‘t dorpje ook klein, elk kind is in ‘t varen bedreven.                     ik blijf Berkenwoude toch roemen.

Berkenwoude op TV:
1963: deel I,         1963: deel II,        1963: deel III,         1963: deel IV,       1963: deel V,
1974: van gewest tot gewest,           2008: Achterbroek, 2015: poppenverzameling,

BRUIKBARE INFORMATIE

Alarm
Noodnummer 112 (Politie, Brandweer, Ziekenauto) als elke seconde telt!
Anders bel 0900-8844 (geen spoed maar wel politie).
Brandweer kazerne ???
1.635 inwoners in 2012.

Berkenwoude                         Kern                       …
1                                             Achterbroek           …
2                                             ’t Oude Land          …
3                                             Wellepoort             Eendekooi Bouwlust.
–                                                                           Zuidbroek  (1810 van Lekkerkerk naar
.                                                                            Berkenwoude, 01-04-1817 zelfstandig,
.                                                                            in 1855 naar Be
rgambacht.

Lijst van Burgemeesters van Berkenwoude (Perkouw).
Woningbouwvereniging Qua wonen.                   Wegenplan Berkenwoude.

Berkenwoude algemeen

Berkenwoude op het web,                                  Het weer in Berkenwoude.

Bladen in Berkenwoude

Weekbladen:
Het Kontakt             (editie Lek en IJssel west) elke week op dinsdag.
Nederlek nieuws     elke week op dinsdag.
IJssel & Lekstreek  elke week op woensdag.
Dichtbij                   (editie Capelle-Krimpen) elke week op woensdag.

Tweemaal jaarlijks:
De Zwaan,                                    Kerkweg 2,                         (kaart) Tel.: 0182-362.546.

Bibliotheek:
Bibliobus (Krimpenerwaard),       Prinses Beatrixstraat 1,       (kaart) Tel.: 0182-385.406.

Vogels, in- en verkoop Vogelhal de Fluiter, Dorpsstraat 1,     (kaart) Tel.: 0182-367.563.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.