Ammerstol, Klein Ammers

Ammerstol algemeen                Diensten & Bedrijven                 Gezondheid & Zorg
Horeca & Overnachten             Kerken & Kerkhoven                  Kindzorg & Onderwijs
Vereniging & Locaties               Vieringen & Feesten                  Winkels & Financiën

Afb. Jan Dijkstra

BEETJE GESCHIEDENIS

885 Gerolf I is graaf van Holland. De bossen in Holland beginnen uitgeput te raken. Dus beginnen de Hollanders hun huizen met turf te verwarmen. Door het turfsteken daalt de bodem terwijl de rivieren langzaam blijven stijgen door het slib (klei) dat op de bodem wordt afgezet. Dus vaker en langer staat er water op het land. Hierdoor worden grote delen van het graafschap Holland geleidelijk onbewoonbaar.

1097 Met de bedijking van de Krimpenerwaard wordt de „polder” weer bewoonbaar en begint Holland een polderlandschap te worden. Het oude „eiland der Bataven” raakt dan wel gesplitst in een Lopikerwaard en een Krimpenerwaard.

1221 Ammerstol wordt genoemd als: „Theloneum de Ambers”.

1233 In een brief van 22 mei van graaf Floris IV wordt de tol vermeld maar wanneer die tolrechten precies verleend werden is niet meer bekend.
Ammerstol heet dan: Theloneum suum de Ambers.

1299 Er is geschreven over: „in thelonio nostro Ambers”.

1321 Op 27 oktober geeft graaf Willem III van Holland vrijdom zoals „die van Dordrecht genoten”.

1322 Graaf Willem III geeft het ambacht Ammers het zelfde recht en vrijheid die de poorters van Oudewater al bezaten.

1327 Op 27 juli geeft graaf Willem III aan de poorters van Ammers een weekmarkt op woensdag.

1331 De heer van Arkel (ook heer van ’s Heerenberg) geeft op 22 juli toestemming aan de graaf van Holland de plaatselijke kapel tot een parochie kerk te laten uitbouwen.

1401 Uit een handvest van 25 augustus van Albrecht van Beijeren blijkt de tol ver-plaatst te zijn naar Schoonhoven. In 1847 was het oude tolhuis, buitendijks nog aan-wezig. Boven de toegangsdeur stond het vermoedelijke bouwjaar 1321. Die tol maakte het dorp zo welvarend dat er tweemaal een jaarmarkt gehouden werd.

1421 Om de armoede van het dorp (ontstaan door het verplaatsen van die tol naar Schoonhoven) te bestrijden, verleent Jacoba van Beieren de burgers van Ammerstol vrijheid van tolrecht van alle tollen in Henegouwen (waarop er ook mensen uit andere plaatsen hun burgerrechten in Ammerstol kochten).

1575 Nadat de Spaanse overste Gille van Barlemont (heer van Hierges) Schoonhoven had ingenomen is hij langs de dijk naar Krimpen aan de Lek getrokken. Zijn troepen hebben op die tocht het dorp Ammerstol geplunderd en er branden gesticht.

1847 Ammerstol telt zo’n 500 inwoners. Er is een voetveer naar Groot-Ammers en zijn er 2 scheepsmakerijen, 2 touwslagerijen, verder leven de inwoners er van de landbouw, de zalmvisserij en het maken van hoepen.

1930 Een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard mislukt (afgewezen door bestuur en bevolking).

1965 De herindelingen in de Krimpenerwaard mislukken opnieuw. Krimpen aan den IJssel sluit daarop aan bij Rijnmond. (de Hem is wel nog bij, het herindelings gewillige, Schoonhoven gevoegd).

1970 De kern Willige Langerak wordt aan de gemeente Schoonhoven toegevoegd en keerde zo terug in de provincie Zuid-Holland.

1985 Een herindeling van de Krimpenerwaard gelukt een beetje.
Ammerstol is met Bergambacht & Berkenwoude nieuwe gemeente Bergambacht).
Lekkerkerk vormt samen met Krimpen aan de Lek de nieuwe gemeente Nederlek.
Ouderkerk aan den IJssel vormt met Gouderak de nieuwe gemeente Ouderkerk.
Schoonhoven vormt met Willigen-Langerak de nieuwe gemeente Schoonhoven.
Vlist vormt met Haastrecht en Stolwijk de nieuwe gemeente Vlist.

2015 Die nieuwe gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) worden samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard.

NUTTIGE INFORMATIE

Alarm
Noodnummer 112 (Politie, Brandweer, Ziekenauto) als elke seconde telt!
Anders bel 0900-8844 (geen spoed, wel politie).
(Brandweerkazerne: ???).
1.544 inwoners in 2009.

Politie in Ammerstol (werktijden).         Politie regionaal.
Politie keurmerk.                                   Meldpunt Huiselijk geweld anoniem: 0800-2000.

Brandweer Midden-Holland.                 Brandweer sector Krimpenerwaard.
Brandweer kazerne Ammerstol.           Wegenplan Ammerstol.
Woningbouwvereniging: Qua wonen.   Woningbouwvereniging: Beter wonen.

Het Weer in Ammerstol.                        Pasen (Openhuisroute) in Ammerstol.
Dorpscafé de Stappers.                        Restaurant: eetcafé het Gebouw.
Uit in de waard.                                     Paspoort voor de waard.

Image result for wapen Ammerstol

Plaats                                     Buurtschap           Polder / Opmerking
Ammerstol                             Kern           …
1 Westzijde                             Westzijde               …
2 Noordzijde                            Noordzijde             …
3 Oostzijde                              Oostzijde               …

       Wapen van Ammerstol                     Vlag van Ammerstol (geel, blauw, wit)

Oud Ammerstol (video).                          Lijst van burgemeesters van Ammerstol.

Bibliotheek (Krimpenerwaard),               Den Hoeff 49,           (kaart) Tel.: 0182-354.196.

Ammerstol algemeen

Ammerstol op het web,                          Veer van Ammerstol.

Jaren zestig nog toevoegen