Zuid-Afrikaanse zenders

Zuid-Afrika:

In 1652 vestigde Jan van Riebeek nederzettingen, in opdracht van de VOC, in de Kaapprovincie. daarmee is het Middel Nederlands in Zuid-Afrika gekomen. Uit dat Middelnederlands Nederlands ontstond daarna de Afrikaanse taal.
In 1795 namen de Engelsen de “kaap” in bezit toen Nederland zuchtte onder de Franse bezetting door.
In 1815 (na de slag van Blauwberg in 1806) werd Zuid-Afrika formeel Engels bezit.

Nederlandse Ambassade:
210 Florence Ribeiro / Queen Wilhelmina Avenue, Cnr Muckleneuk Street,
0181 New Muckleneuk, Pretoria,
(kaart).
Tel.: +27124254500 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).
Fax: +27124254511, e-mail: pre@minbuza.nl.

Zuid-Afrikaanse ambassade:
Wassenaarseweg 36, 2596 CJ, Den Haag (kaart).
Tel.: 0703-924.501, 0703-105.923, 0703-105.922,
Fax: 0703-614.958, e-mail:
dha.thehague@dirco.gov.za

Landelijke omroep:

Nationaal:                 TV??,        Radio SA,          Radio xxx

Provinciale en lokale omroepen:

West-Kaap:
Kaapstad:                 TV ???,     Radio ???,
Beaufort west:          TV???,      Radio Gamka,
Overberg:                 TV???,      Radio Overberg,
Worcester:               TV ???,     Radio Valley fm,

Noord-Kaap:
Kimberley:               TV ???,      Radio ???,

Oost-Kaap:
Bisho:                      TV ???,      Radio ???,

Natal:
Pietermaritzburg:    TV ???,      Radio ???,

Oranje Vrijstaat:
Bloemfontein:         TV ???,      Radio ???,
AAAAAA

Noordwest-Kaap:
Mahikeng:               TV ???,      Radio Mahikeng,

Gauwteng:
Johannesburg:       TV ???,      Radio Alex, Radio Oost-Rand, Radio Groot FM,
Klemton Park:        TV ???,      Radio Boervolk,
Krugersdorp:          TV ???,      Radio Mogale, Radio RKK Kuber,
van der Bijlpark:     TV ???,      Radio VUT fm,
Pretoria:                 TV ???,      Radio Hartklop, Radio Mautse, Radio Lekker FM.

Mpumalanga:
Nelspruit:                TV ???,     Radio Laeveld,
Limpopo:
Pietersburg:

Uitzoeken:
Wolmaranstad:       TV ???,     Radio Treffers,
???                         TV ???,     Radio All Time,
???:                        TV ???,     Radio Rayfm,
Pretoria:                 TV ???,     Radio Groot FM,

Namibië

Windhoek:             TV ???,     Radio kanaal 7,
Windhoek:             TV ???,     Radio Kosmos, Radio 99 fm, Radio Pronk.
Leonardville:         TV ???,      Radio Kiepkiep,