EU in Nederlandse ogen

Europa heeft, na de Romeinse tijd, veel geleden onder de Frans-Duitse oorlogen. Hierbij wordt, bij de laatste eeuwen, gedacht aan: de Napoleontische oorlogen, (1801 – 1815), de Frans-Duitse oorlog (1870 – 1873) de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945).

Praktisch ontstonden die oorlogen vooral door het belang (direct en indirect) dat gehecht werd aan het bezit van de mijngebieden (in Saarland, Elzas, Lotharingen, Borinage, enz.) in het grensgebied tussen de landen Frankrijk en Duitsland. Ook werden die oorlogen (emotie) gevoerd om de gevolgen van eerdere te corrigeren.

PAN-EUROPESE UNIE

Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi (☼ Tokio, Japan 1894 – † 1972 Schruns, Oostenrijk) was een Oostenrijks schrijver, politicus en de stichter van de „Paneuropese Unie”. Hij was de zoon van een Oostenrijks-Hongaars diplomaat in Japan en van een Japanse moeder. Hij ontwikkelde de gedachte aan een verenigd Europa, waarin landen op economisch en politiek terrein dan zouden kunnen samenwerken. Om dat idee te bevorderen richtte hij, in 1922, de Pan-europese Unie op. Dit is de eerste Europese eenheidsbeweging. Onder de leden bevonden zich, onder anderen, ook heel bekende Europeanen als: Thomas Mann, Albert Einstein en Konrad Adenauer.

Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van het uitgeputte Europa, op het wereld-toneel, zo goed als uitgespeeld mede door de opkomst van Rusland (USSR) en de Verenigde Staten (USA). Dus kregen al tijdens die oorlog de gedachten aan zulk een Paneuropese Unie” veel aandacht.

 

EUROPESE UNIE

De Europese Kansel (de EU-regering),

Het Europese parlement, (dit parlement vergadert één week per maand in Straatsburg!
Trierstraat 3, 1050 Brussel, België
(kaart),
Tel.: ???    Fax: ???  E-mail: ???
1 Avenue du Président Robert Schuman, 67000 Straatsburg, Frankrijk (kaart),
Tel.: ???    Fax: ???  E-mail: ???

Het Europese Hof,

 

Huis van Europa (EU-Ambassade), Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag (kaart),
E-mail: epdenhaag@ep.europa.eu,   Tel.:  0703-135.400,                 Fax: 0703-647.001.

Europees nieuws:
EU TV1 laatste nieuws (in het Engels), EU TV2 live nieuws (in het Engels),
Webplek EU (in het Nederlands), Sociale media (EU-parlementsleden),
De EU Commissie (de EU-„regering”), Het Europees parlement (live),
Europees nieuws, De ontwikkeling van de E.U.

1948: De Verdragen van Londen (de Benelux)

Op 21 oktober 1943 werd o.a. als gevolg van die gedachte, in Londen, de Benelux (een unie tussen België, Nederland en Luxemburg door hun regeringen in ballingschap) opgericht. Deze economische Unie kende een raad voor unificatie van de douane- en de accijnswetten, een raad voor de regeling van de buitenlandse handel en een raad voor de handelsakkoorden (om een gezamenlijk handelsbeleid te verzekeren). Deze regelingen werden van kracht op 1 januari 1948.

De leden van de Benelux:
België 1 jan. 1948,                 Nederland 1 jan. 1948,                  Luxemburg 1 jan. 1948.

1949: Navo verdrag
(Eerste buitenbeentje, geen deel van de E.U.)

Opbouw

1951: Het Verdrag van Parijs (de EGKS)

Om Europa economisch niet te laten verpieteren (tussen de grootmachten USSR en USA) en om nieuwe spanningen te vermijden, was het nodig de strijd om die mijnen te beëindigen. Om dit probleem op te lossen werd 18 april 1951 de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) opgericht. Die eerste gemeenschap hield de strijd om de grondstoffen zakelijk zodat die geen militaire conflicten meer zou opleveren. Deelnemers aan deze gemeenschap waren Duitsland en Frankrijk maar ook de Bene-lux, unie deed mee. Verder trad ook Italië (heeft ook mijnbouw) toe. Dit verdrag had een looptijd van 50 jaar is dus op 23 juli 2002 vervallen waarmee de EGKS ophield te bestaan. Haar taken waren, één voor één, overgedragen aan de E.E.G.

EGKS: lidmaatschap                                       EGKS lidmaatschap
Duitsland 18 april 1952 – 18 april 2002,          België         18 april 1952 – 18 april 2002,
Frankrijk  18 april 1952 – 18 april 2002,          Luxemburg 18 april 1952 – 18 april 2002,
Italië        18 april 1952 – 18 april 2002,          Nederland   18 april 1952 – 18 april 2002.

1956 Opstand in Hongarije.

1957: Verdragen van Rome (Euratom & Rechten van de mens)

Euratom en de Rechten van de mens werden gestandaardiseerd voor de 6 lidstaten. De Benelux (met een eigen parlement) bleef bestaan maar verloor, van nu af, steeds meer aan betekenis.

1957: Het derde verdrag van Rome (de E.E.G. werd geboren)

Het eerste verdrag en het tweede verdrag werden samengevoegd zodat de Europese Economische Gemeenschap tot stand kwam. Daardoor begonnen de gezamenlijke Europese economieën meer ineen te groeien. De welvaart keerde terug in de gezinnen. Zo werd de basis voor de roemruchte jaren ’60 (met een 5-daagse werk- en school-week) gelegd. „Frodo leeft!” werd een „strijdkreet” van de jeugd. (Frodo Ballings was de hoofdfiguur in de trilogie „in de Ban van de Ring” van J.J.R. Tolkien).

1960: E.V.A. Europese Vrijhandel Associatie (ook wel EFTA genoemd)
(Tweede buiten beentje, geen deel van de E.U.!)

Na het oprichten van de E.E.G. door de Oude Zes (the founding fathers) reageerden de meeste Europese landen die (nog) geen E.E.G.-lid waren, met de vorming van de EVA. Dit is een unie die alleen de vrije handel tussen Europese landen nastreeft (Europian Free Trade Association). Er was dus geen belangen conflict tussen de E.E.G. en EFTA.
Maar doordat, later, veel EFTA-leden lid werden van de E.E.G. (en dus mee konden beslissen over nadere invulling van verdragen) werd het lidmaatschap van de EFTA zinloos en dus verlieten de E.E.G.-leden de EFTA.

Nadat het Verenigd koninkrijk, in 1973, lid werd van de E.E.G. en ook de nieuwe EU – leden de EFTA verlieten, bleven alleen de landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein over. Die leden van de krimpende EFTA sloten steeds vaker verdragen met de EU-landen.

1968: De burgerlijk ommekeer in noordwest Europa

In opbouw: Praag, houding E.E.G. en USA.

1985: De verdragen van Schengen (open grenzen, in de E.E.G.)

In opbouw:

1989: Opstand in Polen

In opbouw:
Stakingen in Polen, Oost-Duitsland (de D.R.R.) komt naar de E.U.
, haastige besluitvorming buiten de parlementen om, verwarring, een Duits dictaat?

1993: Het verdrag van Maastricht (de E.E.G. werd de E.U.)

In opbouw
7 februari 1992 ondertekend (de drie pijler structuur) werd ook wel de grondwet voor de E.U. genoemd. Deze grondwet riep in o.a. Nederland sterk groeiende weerstanden op.
De Duitse hereniging: 3 oktober 1993

1999: Het verdrag van Amsterdam

Naast wat aanpassingen werden alle bestaande verdragen geharmoniseerd en verder werden sommige (tekstueel) formuleringen verbeterd. Maar op 1 juni 2005 stemden de Nederlanders, in een referendum, tegen dit voorstel voor een Europese grondwet. Ze wilden niet dat er een autoriteit (de E.U.) is die wetgevend boven hun parlement staat!
Aangezien ook de Fransen in een referendum tegen deze grondwet stemmen, is dit voorstel (als grondwet) van tafel! Echter het vertrouwen van de Nederlanders in hun regering en in het E.U. bestuur heeft grote schade opgelopen.

2009: Het verdrag van Lissabon

Het verdrag van Amsterdam wordt geen Europese grondwet! wel zijn er in een aantal aanpassingen verwerkt. Maar de EU is geboren. Voor de inwoners zijn de belangrijkste gevolgen de open grenzen (verdrag van Schengen) en de Europese munt (Euro).

Europese Unie  EU-lid                  Schengen                 Euro-munt
België:              1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 dec. 1999,
Duitsland:         1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 jan.  1999,
Frankrijk:          1 jan. 1958,         26 mrt. 1995,          1 jan.  1999,
Italië:                1 jan. 1958,         26 okt. 1997,           1 jan.  1999,
Luxemburg:      1 jan. 1958,        26 mrt. 1995,           1 jan.  1999,
Nederland:       1 jan. 1958,        26 mrt. 1995,           1 jan.  1999,

Denemarken    1 jan. 1973,         25 mrt. 2001,              neen,
Engeland         1 jan. 1973,              neen,                     neen, nu in brexit,
Ierland             1 jan. 1973,              neen,                  1 jan. 1973,

Griekenland    1 jan. 1981,           1 jan. 2000,            1 jan. 2001,
Spanje            1 jan. 1986,         26 mrt. 1995,            1 jan. 1999,
Portugal          1 jan. 1986,         26 mrt. 1995,            1 jan. 1999,

Oostenrijk       1 jan. 1995,          1 dec. 2007,            1 dec. 1999,
Finland           1 jan. 1995,         25 mrt. 2001,            1 jan. 1999,
Zweden          1 jan. 1995,         25 mrt. 2001,               neen,

Tsjechië         1 mei 2004,           1 jan. 2008,           21 dec. 2007,
Estland          1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan.  2009,
Letland          1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan.  2014,
Litouwen        1 mei 2004,        21 dec. 2015,            1 jan.  2015,
Malta             1 mei 2004,         21 dec. 2007,            1 jan. 2008,
Slowakije       1 mei 2004,        21 dec. 2007,             1 jan. 2009,
Slovenië        1 mei 2004,        21 dec. 2007,             1 jan. 2007,

Cyprus          1 mei 2004,           1  jan. 2008,                neen,
Hongarije      1 mei 2004,         21 dec. 2007,                neen,
Polen            1 mei 2004,         ?? ???. 2007,                neen,
Bulgarije       1 jan. 2007,              neen,                        neen,
Roemenië    1 jan. 2007,              neen,                        neen,

Kroatië         1 juli   2013,             neen,                        neen,

De ontwikkeling van de E.U. (kaart).

Vertrokken uit de EU

Groenland:
Dit land was als deel van het koninkrijk Denemarken, in 1973, lid geworden van de E.U.
Sinds haar zelfstandigheid, in 1986, is Groenland geen lid meer van de E.U. De reden daartoe is deels geografisch (het ligt veel dichter bij Amerika dan bij Europa) en deels het inkomen dat hoofdzakelijk uit de zeevisserij komt. Dus niet door E.U. milieu-regels beperkt mocht worden. Dat toestaan zou (wegens de open binnenmarkt en grenzen in de E.U.) unfaire concurrentie doen ontstaan.

Verenigd Koninkrijk (onderhandelingen lopen):
Het verenigd koninkrijk was, als grootste economie, het dominerende land in de EFTA. In 1973 werd het lid van de E.U.
Velen herinneren zich heel goed de Britse eerste minister (Margaret Thacher) die, met haar handtasje bonkend op de lessenaar, uitriep: I want my money back” terwijl haar land nog nimmer de volledige contributie betaalde! (Het land had bij de toetreding kortingen gekregen vanwege de dramatische financiële toestand door o.a. de stakingen van mijnwerkers.
De verwachting is dat, na de lopende Brexit procedure, het verenigd koninkrijk nastreeft die dominante positie in de EFTA opnieuw in te nemen.

Europa buiten de Europese Unie

Dit zijn de landen die al dan niet een aanvraag voor het lidmaatschap hebben gedaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de landen waarmee nu gesprekken gevoerd worden, (kandidaat leden), landen die geen lid willen worden (de Buitenstaanders) en de Overige landen.

Kandidaten sinds:                                Buitenstaanders   inwoners:         Overige landen:
Albanië (Tirana)                  2014          Andora         #       85.015            Oekraïne
Macedonië (Skopje)            2010         Lichtenstein @      36.978             Rusland
Monte Negro (Podgorica)   2010          San Marino  #       31.978             Wit-Rusland
Servië (Belgrado)               2012          Vaticaan       #            832             IJsland
Turkije (Ankara)                 2005          Monaco         #       35.881            Groenland
.                                                            Zwitserland  @ 8.372.000

. # Euro in gebruik, geen grenscontroles,
@ Zwitserse Frank in gebruik, wel grenscontroles.

Kandidaat leden:
Dit zijn landen die geen westerse (democratische) tradities kennen. De EU, is op hun verzoek, met die landen in gesprek gegaan. Er wordt overleg gevoerd hoe ze, stap voor stap, aan al de voorwaarden voor een EU-lid-maatschap zouden kunnen gaan voldoen. Met Turkije zijn deze gesprekken gestaakt vanwege de huidige politieke ontwikkelingen.

Buitenstaanders:
Dit zijn landen die geheel omgeven zijn door EU-staten. Ze zijn er in twee categorieën:
1. Zwitserland. Door de sterk afwijkende structuur met name in de financiële organisatie trekt dit land veel oncontroleerbaar kapitaal aan en dus kiest het er voor buiten de EU te blijven. Het onderschrijft, daartoe gedwongen, wel steeds meer EU richtlijnen.
2. De overige landen zijn te klein (in inwonertal) om een zetel in het EU-parlement te verwerven. Deze landen kiezen ervoor geen lidmaatschap aan te vragen. Door middel van verdragen willen ze wel de EU-regels toepassen (en de voordelen ervan genieten).

Overige landen:
Dit zijn de staten die:
1. of, als Rusland, veel te groot zijn om in de EU-structuur te passen.
2. of, als Oekraïne, politiek te instabiel zijn om een integratie proces door te maken.
3. of geen toenadering gezocht hebben.

Lopende aanvragen voor kandidaatschap

Relatief kleine problemen

Bosnië & Herzegovina:
Als nasleep van het uiteen vallen van Joegoslavië en de erop volgende Balkan oorlog kostte het 3 jaar van onderhandelingen (met name over de juridische structuur en het niet willen erkennen van Oorlogstribunaal in den Haag) om tot een eerste stap (het associatie verdrag op 15 februari 2016) te komen. Zodra aan de voorwaarden van dat verdrag is voldaan kan Bosnië & Herzegovina het kandidaats lidmaatschap aanvragen.

Grote problemen

Kosovo:
Op 17 februari 2008 werd Kosovo (tijdens de Joegoslavische republiek een zuidelijke provincie van Servië) onafhankelijk van Servië. Doch door de etnische conflicten in het land (tussen Kosovaren 92%, Serven 5% en Albanezen 3%) erkenden enkele nieuwe E.U.-landen (Roemenië en Cyprus) deze onafhankelijkheid niet, dus is de EU tamelijk machteloos.

Vojvodina:
Dit is een noordelijke provincie van Servië die evenals Kosovo onafhankelijkheid wenst. Door de huidige ellende (in Kosovo) uit deze streek dat verlangen nog slechts heel zachtjes.

Malta:

Griekenland:

Ukraine:
Het neerschieten van vlucht MH17 in 2014 (Amsterdam – Singapore) in de Ukraïne was een enorme schok voor de Nederlanders. Er was een breed gedragen Nationale rouw.
Toespraak Timmermans (als Nederlands minister van Buitenlandse Zaken) in de VN-veiligheidsraad. Terugkeer van de eerste lichamen.
Een herdenking van de Crash MH17, de wrakstukken worden (waarom moest dat via Polen?) naar Nederland gebracht. Gedeeltelijke reconstructie van het vliegtuig MH17.

Brixit:
Chaos in het Verenigd koninkrijk (mijnwerkers en andere stakingen) verlamden het land. Daardoor waren er grote financiële problemen en kreeg Engeland (tijdelijke) kortingen op haar financiële EU-verplichtingen.
1973 Verenigd Koninkrijk wordt lid van de E.U.

1980 M. Thatcher (Brits pemier) in EU-parlement. We want our money back.
Thatcher in Polen 1988.
2016: Timmermans in EU-parlement.
2017: Britse regering legt datum Brexit vast: 29 maart 2019.
Grens problemen
(Ierland – Ulster), Schotse gevoelens. Deense eilanden ten noorden, Ierland ten westen.