De functie: (kaart)

Vaak, met name in teksten van woonplaatsen, is gebruikgemaakt van links (kaart) naar Google maps. Er zijn, in principe, twee methoden om die links te benutten.

Methode -1-
(Het start-adres is niet precies bekend)

a. Wanneer men op zo’n link klikt verlaat men deze website en komt men op de web-plek van Google. De (kaart) die bij de locatie (link) behoort wordt dan op een landkaart (map) getoond. Door op die kaart te klikken (klik vasthouden) kan men die kaart heen en weer schuiven.

b. Wanner men het muiswieltje beweegt zal op die kaart in- of uitgezoomd worden. Op die manier wordt ook het stratenplan zichtbaar.

c. Door kort te klikken op een andere plek op de kaart (bijvoorbeeld op de plaats waar men zich bevindt) zal Google de routes tussen die plaats (waar men zich bevindt) en de gelinkte plaats (van bestemming) zichtbaar maken. (De erbij aangeven reistijd is wel wat optimistisch).

d. In de blauwe rechthoek linksboven kan men icoontjes aanklikken om te kiezen op welke manier men de route wil afleggen: algemeen, per auto, per openbaar vervoer, te voet, per fiets of per vliegtuig. Men krijgt dan de bij die keuze passende routes.

e. In dien er meerdere routes mogelijk zijn, kies dan een route door er kort op te klikken.
In die route route verschijnen dan witte stippen als er aanwijzingen zijn. Ga met de muis op een stip staan om de aanwijzing te lezen.

f. Aanwijzingen staan ook in een staffel onder de blauwe rechthoek. Print die eventueel.

g. Wanneer op de op-en-neer pijlen, in de blauwe rechthoek, geklikt wordt zal de route van de terugweg getoond worden.

h. Als deze route-functie afgesloten wordt door (links boven in de programmabalk) op de terugpijl te klikken, dan keert men terug naar het programma vanwaar men kwam.

i. De aangegeven rijdtijd is altijd ideaal. Dus zonder rekening te houden met rusttijden, verkeersopstoppingen, enz. Is dus alleen nuttig om routes met elkaar te vergelijken!

Methode -2-
(Het start-adres is wel precies bekend)

a. Wanneer men op zo’n link klikt verlaat men deze website en komt men op die web-plek van Google. De (kaart) die bij de locatie (link) behoort wordt dan op een landkaart (map) getoond. Door op die kaart te klikken (klik vasthouden) kan men die kaart heen en weer schuiven.

b. Links boven in het beeldscherm verschijnt een menu ineen blauwe rechthoek. Daarin staat het adres van de, bij link, gekozen locatie. Boven dat adres is een lege regel. Op die regel kan men het vertrek adres intypen.

c. Google zal dan de route tussen het doel-adres en het vertrek-adres tonen. (Ook hier-bij is de aangegeven reistijd alleen haalbaar bij optimale reisomstandigheden).

d. Ook in de blauwe rechthoek linksboven kan men icoontjes aanklikken om te kiezen op welke manier men de route wil afleggen: algemeen, per auto, per openbaar vervoer, te voet, per fiets of per vliegtuig. Men krijgt dan de bij de keuze passende routes.

e. Indien er meerdere routes mogelijk zijn, kies dan een route door er kort op te klikken.
In die route route verschijnen dan witte stippen als er aanwijzingen zijn. Ga met de muis op een stip staan om de aanwijzing te lezen.

f. Aanwijzingen staan ook in een staffel onder de blauwe rechthoek. Print die eventueel.

g. Wanneer op de op-en-neer pijlen, in de blauwe rechthoek, geklikt wordt zal de route van de terugweg getoond worden.

h. Als deze route-functie afgesloten wordt door (links boven in de programmabalk) op de terugpijl te klikken, dan keert men terug naar het programma vanwaar men kwam.

i. De aangegeven rijdtijd is altijd ideaal. Dus zonder rekening te houden met rusttijden, verkeersopstoppingen, enz. Is dus alleen nuttig om routes met elkaar te vergelijken!

Hutte.
(hmtiggel@xs4all.nl)