Militaire muziek

Er was in the Nederlanden altijd een nauwe band tussen het leger en muziek. Het leger had een grote invloed bij het populair maken van wandel- en marsmuziek.

De strijdkrachten

In Nederland bestond de militaire dienstplicht feitelijk uit drie (of vier perioden. In de eerste periode (rekrutentijd van drie maanden) werden basisvaardigheden ingeoefend. Daarna volgde vaak een kader- of een specialisten opleiding van drie maanden waarna men als „filler” naar de parate troepen werd overgeplaatst. Weer drie maanden daarna was men ingewerkt en diende dan twaalf maanden in „actieve” dienst (de „ouwe hap”). Rekruten die „gewoon” soldaat bleven, dus geen voortgezette opleiding kregen dienden drie maanden korter en zwaaiden al na 18 maanden af, de militairen die wel een voort-gezette opleiding volgden dienden 21 maanden (de laatste drie maanden als: „ouwe stomp”, indien hun opvolgers de voortgezette opleiding op tijd met succes afronden).

rode_baret

Rode baretten / Westerterp, Wikipedia

Dit betekende dat in principe alle Nederlandse jongens zich één jaar te pletter zouden vervelen. Dus werd er veel aan sport gedaan. Verder er cursussen geven in geestelijke (katholieke-, protestantse- en humanistische-) vorming en diverse hobby gerelateerde activiteiten. Veel dienstplichtigen volgenden ook gratis (soms schriftelijke) scholing. Op grotere kazernes waren b.v. vaak eigen radio-stations in handen van dienstplichtigen. Veel (legale en illegale) lokale omroepen hebben van de zo opgedane kennis, na hun afzwaaien, geprofiteerd.
[Dit was ook het geval met de schrijver van dit artikel, Han Tiggelaar, die het lokale radiostation „RTV Vrolek” (nu RTV Krimpenerwaard) – in zijn woonplaats oprichtte – rg].

Ook waren er opleidingen tot sportinstructeur en veel muziek opleidingen. Door die muziek opleiding beschikten veel militaire afdelingen over een eigen muziekkorps van dienstplichtigen. Na afloop van hun diensttijd waren die muzikanten heel welkom bij de muziekverenigingen in de plaats waar ze gingen wonen. Zo heeft ook de krijgsmacht een grote bijdrage geleverd aan de muzikale vorming.

taptoe-volksvreugd_tijdens-2008

Volksvreugde tijdens de taptoe in Poperinge / Piereeboemboem, Wikipedia

Door veranderde omstandigheden in Europa (val van de muur, etc.) werd in Nederland de militaire dienstplicht „opgeschort”. Sinds 22 augustus 1996 worden er geen dienst-plichtigen meer opgeroepen; sinds 1 mei 1997 is de wet veranderd (dus kunnen er nu ook vrouwen worden opgeroepen als die wet geactiveerd wordt).

(Die veranderende omstandigheden hadden voor de dienstplicht wereldwijd gevolgen).

Dit betekent dat er nu geen Nederlanders gemobiliseerd kunnen worden. Er is immers een aanzienlijk kleiner leger nodig. Bij deze inkrimping van de strijdkrachten bleven slechts een paar muzikale (beroeps) corpsen over.

Aan de geschiedenis van de militaire muziek is veel aandacht geschonken door de heer B. van den Biggelaar. Via de links die daar getoond worden kan men verder zwerven langs zijn andere „werkstukken”. Zie taptoe’s.

Voorbeelden van huidige militaire muziek

Mars van de koninklijke zeestrijdkrachten,       Mars van de koninklijke mariniers,
Mars van de koninklijke landmacht,                  Mars van de koninklijke luchtmacht,
Mars voor de veteranen,                                   Mars voor treurnis.

Mars van de koninklijke marechaussee,           Mars van de koninklijke medische dienst,
Mars voor Europa,                                            Mars voor Eurovisie,
Mars voor de Vierdaagse,                                 Mars voor de Koninklijke Luchtvaart Mij.

Lied van de commando’s,

Opmerking:
Mariniers zijn geen matrozen maar special forces”. Ze zijn getraind om overal op de wereld zelfstandig te vechten. Dus in de poolstreken, in de bergen, ter land en ter zee.
Defilé bij de 350-ste verjaardag van de mariniers.

Voorbeelden van oude marsen:

De jonge prins van Friesland,                          De Staten van Holland,
Mars van de Heer van der Duyn,                     Mars van de Heer van Lindeboom,
Mars van de Graaf van Rechteren,                  Mars van de Heer Boudaan.

Hedendaagse marsen

Mars van het eerste legercorps,

Een paar taptoe’s

Taptoe Delft 1954,                                          Taptoe Delft 1960,
Taptoe Breda 1987,                                        Taptoe Breda 1990,
Taptoe Rotterdam 2009,                                Taptoe Noorwegen 2010,
Taptoe Moskou 2013.

Opmerking:
Veel Nederlanders denken nu dat hun republiek de taptoe heeft bedacht. („Tap toe” betekent „bierkraan dicht”). Op hun laatste patrouille (21 uur ‘s avonds) door de steden en de dorpen bliezen de militairen het signaal taptoe“. (Daarna werden ook de poorten gesloten). De nachtwacht nam dan om 23:00 uur het patrouilleren over tot de volgende ochtend. Dus behoort een taptoe, traditioneel, om 21:00 te beginnen en om 23:00 te eindigen. Later werd het taptoe signaal, op het slagveld, het bevel tot wapenstilstand”.

Informatie over de nationale taptoe.

Hutte

Gepubliceerd: 15.09.2016