Algemene inleiding

Er zijn veel webplekken in de „lucht” over Nederland voor  Poolse belangstellenden. Maar toch hebben we besloten om er nog één te maken, in de verwachting dat die interessanter zal zijn en een beetje anders dan de andere. Daar zijn een paar redenen voor. Zo willen we dat het verhaal over Nederland ook verteld wordt door een Nederlander (of, indien mogelijk, door meerdere Nederlanders), dus niet  opnieuw een  „Nederland door Polen” vertelsel, maar bovenal ook een echt Nederlanden door een „Nederlander” verhaal. Dat is dus iets geheel anders! Zo kunnen buitenlanders de „Nederlandse ziel” wellicht een beetje beter doorgronden.

Holandia bez tajemnic (Nederland zonder geheimen) is het tweelingzusje van Polen voor Nederlanders. Het biedt een gelijksoortige informatie over het land en bovenal met hoofdstukken als de Nederlandse geschiedenis en de Koloniale geschiedenisEr blijkt niet veel informatie in vreemde talen beschikbaar te zijn over de algemenere geschie-denis van de Nederlanden en zeker niet over de Nederlandse ex-koloniën. Ook hier hebben we weer getracht het verhaal te verrijken met een aantal archieffilms en wat videoclips om het aantrekkelijker en boeiender te maken voor een modern publiek. We zijn echter niet van plan om te concurreren met andere websites met hun wat vluch-tigere actuele informatie en nieuws. We willen heel eenvoudig een interessant „boek” maken, dat het mogelijk maakt die „poldermannen” wat beter te begrijpen. We proberen ook te ontdekken wat Polen met Nederland verbindt, al ons werk dient vooral het be-langrijke doel – elkaar wat beter te begrijpen en dus elkaar wat aardiger te vinden. Ook de Nederlanders zijn zeker de moeite waard!

Een opmerking: onze webplekken zijn nog volop in ontwikkeling maar iedereen die nu al iets wil bijdragen is van harte welkom!

U is uitgenodigd!

Renata en Han (februari 2013)

Zie ook: Polen voor Nederlanders.

Nederlands leren zie: bevriende website.

Pools leren zie: bevriende website.

Logo: Andrzej Kopka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *